Oulun budjetti: Näin kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä esittää käy­tet­tä­väk­si 650 mil­joo­naa euroa

Musiikki: Ou­lu­lais­per­heen kaikki jäsenet ovat kovia muu­si­koi­ta

Huoltajuus: Lap­sis­taan tais­tel­leen ou­lu­lai­si­sän uh­ka­sak­ko­vaa­ti­mus hy­lät­tiin

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Kolumni
Tilaajille

Ym­pä­ris­tö­ys­tä­väl­li­syys on syytä tuoda ICT-alan ytimeen – da­ta­lii­ken­ne haastaa ener­gia­ta­lou­den

Digitaaliset palvelut eivät ole aineettomia. ICT-sektorilla energiakysymyksen ohella tärkeä näkökulma liittyy tuotteiden valmistuksessa käytettäviin materiaaleihin.

Informaatio- ja viestintäsektori on Oulussa yksi tärkeimmistä toimialoista. ICT-sektorin rooli ympäristönsuojelussa ja ilmastonmuutoksen hillitsemisessä on saanut viime aikoina kasvavaa huomiota myös kansallisella tasolla.

Valtioneuvoston sekä liikenne- ja viestintäministeriön julkaisemassa ICT-alan ilmasto- ja ympäristöstrategiassa visio asetetaan vuoteen 2035. Vision mukaan Suomi on ekologisesti kestävien ICT-ratkaisujen käytön ja kehittämisen edelläkävijä. Lisäksi visiossa tarkennetaan, että  Suomi edistää ilmasto- ja ympäristöystävällistä digitalisaatiota kansainvälisesti ja tuottaa ratkaisuja myös maamme rajojen ulkopuolelle.

Viime vuonna valtioneuvosto teki myös periaatepäätöksen kiertotalouden strategisesta ohjelmasta. Tavoitteena on muutos, jolla kiertotaloudesta luodaan talouden uusi perusta vuoteen 2035  mennessä. Myös tässä strategisessa ohjelmassa digitaaliset ratkaisut nostetaan yhdeksi keskeiseksi onnistumisen edellytykseksi.

Visiot ovat kiistämättä kunnianhimoisia ja laajentavat yritysten toiminnan tavoitteita vielä osin epäselville markkina-alueille. Ympäristöystävällinen ja vihreä kehitys eli green-näkökulma voi olla ICT-toimialan yritykselle houkutteleva puhtaasti liiketoiminnallisin perustein, ja Oulun vahva asema luo uuden kasvun kivijalan alueelle. Markkinoilla on nyt suuri kysyntä konkreettisille ratkaisuille.

Esimerkkejä on helppo löytää. Langattomat verkot kehittyvät, ja tarve niiden hyödyntämisen kasvattamiselle on suuri. Energiankulutuksen hallinta tässä kehityskulussa on erittäin kriittinen tekijä. Toimiville ratkaisuille on olemassa valtavat markkinat.

Oulun seudulle tavoitellaan  tulevaisuudessa suurta datakeskusinvestointia.

Jatka lukemista vain _eurolla_

Tutustu kuukauden ajan, voit peruuttaa milloin vain.