Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Ravintolat: Tes­ta­sim­me Oulun Pekurin ra­men-pai­kan

Syyte: Tur­val­li­suus­alan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Ym­mär­re­tään­kö työ­elä­män rea­li­teet­te­ja? – jos hal­li­tus olisi loo­gi­nen, se sää­täi­si työ­ta­kuun

Orpon oikeistohallitus leikkaa kovalla kädellä asumistuesta ja työttömyysturvasta. Tasoleikkausten ja lapsikorotuksen poiston lisäksi työttömyysturvasta ja asumistuesta poistetaan suojaosat, mikä kaventaa monen osa-aikatyötä tekevän toimeentuloa. Tämän päälle näihin ja muihin sosiaalitukiin tehdään hallituskauden aikana indeksileikkaus, joka laskee ostovoimaa arviolta noin kymmenen prosenttia.

Oululainen kokoomuksen kansanedustaja Juha Hänninen perusteli Kalevassa 18.9. pienituloisiin kohdistuvia kovia leikkauksia sillä, että ihmisiä ”kannustetaan” leikkauksilla sellaisiin töihin, joiden palkalla tulee toimeen. Herää kysymys, ymmärtävätkö hallituspuolueiden edustajat ollenkaan pienituloisten arkea ja työmarkkinoiden tilannetta?

Ensinnäkin monet hallituksen leikkauksista kohdistuvat kokoaikatyötä tekeviin, jotka joutuvat turvautumaan asumistukeen pienien palkkojen vuoksi. Kun heidät pudotetaan toimeentulotuen varaan, niin kannustinloukut pahenevat.

Toiseksi osatyötä tehdään usein siksi, että enempää työtunteja ei ole tarjolla tai kun oma terveydentila tai elämäntilanne ei mahdollista kokoaikatyötä. Yksikään näistä ongelmista ei ratkea leikkaamalla rajusti osa-aikatyöntekijöiden toimeentulosta.

"Jäljelle jää se karu tosiasia, että hallituksen toimilla ihmisiä vajoaa yhä syvemmälle köyhyyteen ja kannustinloukut pahenevat, kun moni joutuu turvautumaan byrokraattiseen toimeentulotukeen."

Moni työtön tietää, kuinka turhauttavaa on viikosta, kuukaudesta ja jopa vuodesta toiseen hakea töitä. Kaikki eivät halustaan huolimatta työllisty, joskus syynä on ikä- tai etninen syrjintä, joskus taas puutteet osaamisessa tai työkyvyssä. Nämä ongelmat eivät poistu etuuksia leikkaamalla.

Jos hallitus olisi looginen, se säätäisi työtakuun, jossa se sitoudutaan takaamaan kaikille työttömille työtä kunnon palkalla. Samalla se rajoittaisi osa-aikaisen työvoiman käyttöä ja vahvistaisi työntekijöiden neuvotteluasemaa niin, että matalapalkka-alat saataisiin ylös palkkakuopasta. Mitään näistä toimenpiteistä ei kuitenkaan ole luvassa.

Jäljelle jää se karu tosiasia, että hallituksen toimilla ihmisiä vajoaa yhä syvemmälle köyhyyteen ja kannustinloukut pahenevat, kun moni joutuu turvautumaan byrokraattiseen toimeentulotukeen. Mitä kertoo oikeistohallituksen ihmiskuvasta se, että pienituloisia kannustetaan kepillä, samalla kun suurituloisille jaetaan uusia veroporkkanoita?

Hanna Sarkkinen

kansanedustaja (vas.)

Oulu