Energia: Kau­ko­läm­pö kal­lis­tuu Oulussa ensi vuonna

Polttopuut: Polt­to­puun ostajia on Poh­jois-Poh­jan­maal­la nyt jonossa al­ku­tal­veen asti

Tilaajille

Yli­opis­to­jen his­to­rial­li­nen etä­va­lin­ta­koe oli nap­pi­suo­ri­tus – "Säh­köi­nen etäkoe suurten va­lin­ta­ko­kei­den to­teut­ta­mi­seen on osoit­tau­tu­mas­sa hyväksi toi­min­ta­ta­vak­si"

Suomen ensimmäiseen valtakunnalliseen, etänä järjestettyyn yhteisvalintakokeeseen osallistui yhteensä yli 9 800 hakijaa, mukana myös Oulun yliopiston hakijat.

Valtakunnallinen kasvatusalan etänä järjestetty Vakava-yhteisvalintakoe oli nappisuoritus, kertoo kasvatusalan valintayhteistyöverkoston puheenjohtaja, kasvatustieteellisen tiedekunnan opetusvaradekaani Anu Laine Helsingin yliopistosta.

Perjantaina pidettyyn valintakokeeseen oli ilmoittautunut yhteensä 11 423 hakijaa. Kokeeseen osallistui 9 824 osallistumislinkin saanutta hakijaa.