Taksiliikenne: Vi­ran­omai­set rat­sa­si­vat takseja Oulun seu­dul­la, puut­tei­ta yli nel­jän­nek­ses­sä ta­pauk­sis­ta

Puheenaihe: Pär­jää­kö poh­joi­ses­sa kit­ka­ren­kail­la?

Tilaajille

Yli­opis­to­jen his­to­rial­li­nen etä­va­lin­ta­koe oli nap­pi­suo­ri­tus – "Säh­köi­nen etäkoe suurten va­lin­ta­ko­kei­den to­teut­ta­mi­seen on osoit­tau­tu­mas­sa hyväksi toi­min­ta­ta­vak­si"

Suomen ensimmäiseen valtakunnalliseen, etänä järjestettyyn yhteisvalintakokeeseen osallistui yhteensä yli 9 800 hakijaa, mukana myös Oulun yliopiston hakijat.

Valtakunnallinen kasvatusalan etänä järjestetty Vakava-yhteisvalintakoe oli nappisuoritus, kertoo kasvatusalan valintayhteistyöverkoston puheenjohtaja, kasvatustieteellisen tiedekunnan opetusvaradekaani Anu Laine Helsingin yliopistosta.

Perjantaina pidettyyn valintakokeeseen oli ilmoittautunut yhteensä 11 423 hakijaa. Kokeeseen osallistui 9 824 osallistumislinkin saanutta hakijaa.