Kolumni: Mol­do­van se­pa­ra­tis­ti­alueel­la Trans­nist­rias­sa jän­nit­teet tun­tui­vat jo vuonna 2019

Kevään ylioppilastulokset: Katso listoja Oulun ja muun Poh­jois-Poh­jan­maan uusista yli­op­pi­lais­ta

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Yli-Ii­hin suun­ni­tel­laan jul­kis­ten pal­ve­lui­den mo­ni­toi­mi­ta­loa – uu­dis­ra­ken­nus toisi päi­vä­ko­ti-, kir­jas­to- ja hy­vin­voin­ti­pal­ve­lut saman katon alle

Yli-Iin suuralueelle suunnitellaan uutta julkisten palveluiden monitoimitaloa, joka sijoittuisi liikuntakeskus Vorellin viereiselle tontille. Uudisrakennus korvaisi peruskorjausikään tulossa olevat Muurahaisen päiväkodin ja kirjaston tilat sekä hyvinvointipalveluista Jokirannan palvelukeskuksen ja hyvinvointipisteen rakennukset.

Hankkeen veroton rakentamiskustannusten tavoitehinta-arvio on 8,357 miljoonaa euroa. Hanke esitetään toteutettavaksi vuosina 2023–2024 siten, että rakennuksen suunnittelu aloitetaan ensi vuonna. Investoinnin diskontatun säästön lasketaan olevan 20 vuoden ajalta noin 7,5 miljoonaa euroa. Säästöt tulevat tehostetun laitoshoidon vähentyneistä paikoista sekä tilojen ja tukipalveluiden tehostumisesta.

Yli-Iin suuralueen palveluiden järjestämistä on selvittänyt Oulun kaupunginjohtajan Päivi Laajalan loppuvuodesta 2019 asettama hankeselvitystyöryhmä. Kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta antoi lausuntonsa hankeselvityksestä kokouksessaan tiistaina.

Lautakunnan mukaan vanhojen rakennusten korvaaminen uudisrakennuksella varmistaa turvalliset, terveelliset ja käyttötarkoituksen mukaiset tilat palveluiden järjestämiselle. Lisäksi uusi julkisten palveluiden monitoimitalo parantaa lautakunnan mielestä suuralueen palveluiden saavutettavuutta sekä virkistää Yli-Iin keskuksen kaupunkikuvaa. Samalla kohentuvat myös kulttuuripalveluiden kaupunginosatoiminnan olosuhteet.

Monitoimitaloratkaisua perustellaan hankeselvityksessä nykyisten rakennusten huonokuntoisuudella ja epäkäytännöllisyydellä. Esimerkiksi kirjaston tilat ovat selvityksen mukaan nykyiseen käyttöönsä isot, Oulu-opiston tilat ovat hyvin vähäisellä käytöllä ja hyvinvointipiste on tehottomassa käytössä.

Uudessa monitoimitalossa pyritään lisäämään toiminnallista yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä muun muassa yhteiskäyttöpihan, yhteisen ruokailutilan ja yhteisten taukotilojen avulla. Kirjaston ja Oulu 10 -palveluiden yhteistyö samoissa tiloissa tiivistyy.

Jos investointi lykkääntyy, kasvavat rakenne- ja talotekniikkaan liittyvät riskit selvityksen mukaan ainakin Jokirannan palvelukeskuksen tiloissa.

Myös keskuskoulun rivitalossa sijaitsevissa päiväkotitiloissa on isoja haasteita erityisesti talotekniikan osalta, selvityksessä arvioidaan.