Ihmiset: Kem­pe­le­läi­sen bus­si­kus­kin Veijo Saa­ri­kos­ken po­si­tii­vi­suus toi kutsun Linnan juhliin

Kolumni: Suo­ja­tien ylit­tä­mi­nen Oulussa on uh­ka­pe­liä hen­gel­lä

Kunniamerkit: Katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set saivat it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­kit

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Yli-Ii­hin ra­ken­tuu tuu­li­voi­maa pai­kal­li­sia asuk­kai­ta kuullen

Virpi Räisänen kirjoitti (Kaleva 11.11./Lukijalta) huolista Yli-Iin läheisyyteen rakentuviin ja vasta suunnitteilla oleviin tuulipuistoihin liittyen. Kirjoituksesta saa hyvin vääristyneen kuvan uusiutuvan energian paikalliseen hyväksyttävyyteen ja siihen, miten suunnitteilla oleva Kotaselän hanke on saanut alkunsa.

Kotimainen energiayhtiö Ilmatar tulee rakentamaan Iin Pahkakosken tuulipuiston, sitä ei rakenna Iin kunta. Iin kuntaa ei voi syyttää myöskään siitä, että tuulivoimaloita haluttaisiin vain mahdollisimman kauas keskustasta, sillä Iissä on rakennettu huomattavasti tuulivoimaa jo vuosien ajan tuomaan vaurautta ja elinvoimaa kuntaan.

Toinen kirjoituksessa mainittu hanke, Oulun kaupungin puolelle suunniteltava Kotaselän tuulipuisto, on saanut alkunsa yli-iiläisten maanomistajien aloitteesta. Seudulla asuvat maanomistajat järjestäytyivät loppuvuodesta 2021 ja kilpailuttivat laajan joukon tuulivoimatoimijoita.

Kilpailutuksen tuloksena neuvottelukunta suositteli alueen maanomistajille maanvuokrasopimusten laadintaa Ilmattaren kanssa Yli-Iin koululla 23.4.2022. Tilaisuudessa oli läsnä hankkeen käynnistäneet paikalliset maanomistajat, heidän tukenaan kilpailutuksessa ollut Maanomistajien arviointikeskus sekä minä Ilmattaren edustajana.

Korostimme tuolloin, että jokainen maanomistaja päättää itse haluaako vuokrata maataan tuulivoimahankkeelle vai ei. Tästä olemme pitäneet kiinni ja väitteet aggressiivisesta painostuksesta eivät voisi olla enempää väärässä. Olen ollut hyvin kiitollinen ja ylpeä saamastamme palautteesta liittyen nimenomaan maanomistajia huomioivaan tapaamme toimia.

"Mitään muuta teollisuudenalaa ei säädellä melurajojen osalta yhtä tiukasti kuin tuulivoimaa Suomessa."

Tuulivoima ei aiheuta ihmisille haitallista meluhaittaa. Mitään muuta teollisuudenalaa ei säädellä melurajojen osalta yhtä tiukasti kuin tuulivoimaa Suomessa. Muuttolintujen reagointia rakentuneisiin tuulivoimaloihin on seurattu vuosien ajan Perämeren rannikolla, eikä alueen tuulivoimaloista ole aiheutunut haittaa pesiville tai muuttaville linnuille.

Kotaselkään ei todennäköisesti rakennu yli 300 metriä korkeita tuulivoimaloita, mutta haluamme varautua siihen. Kun vaikutukset on arvioitu isoimpien kuviteltavissa olevien voimaloiden mukaisina, voimme olla varmoja siitä, että aikanaan rakennettavat tuulivoimalat eivät aiheuta merkittäviä kielteisiä ympäristövaikutuksia.

Tuulivoimahankkeet ovat välttämättömiä, jotta Suomi pääsee irti fossiilisen energian riippuvuudesta. Tuulivoima ja aurinkoenergia tuovat monelle seudulle ennen kokemattoman mahdollisuuden vaurastua. Pohjois-Pohjanmaan liitto arvioi tänä vuonna valmistuneessa selvityksessään, että tuulivoimahankkeen suorista taloudellisista vaikutuksista noin 20 prosenttia ohjautuu seudulle. Osuus on kasvatettavissa paikallista osaamista kehittämällä, sillä tuulipuistot ovat tuotannossa vuosikymmenten ajan ja vaativat hyvin monipuolista osaamista ja yrittäjien verkostoa. Näissä piilee valtava mahdollisuus myös Yli-Iin elinvoimalle, sillä Pahkakosken ja Kotaselän osalta puhutaan yhteensä noin 500 miljoonan euron investoinnista.


Jussi Mäkinenhankekehitysjohtaja, Ilmatar Energy Oy