Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Kolumni: Ou­lu­lais­kou­lun hyvät ko­ke­muk­set kou­lu­pu­dok­kai­den kanssa osoit­ta­vat, miten tärkeää on kokemus po­ruk­kaan kuu­lu­mi­ses­ta

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Yli 75-vuo­tiai­den ou­lu­lais­ten lii­kun­ta-ak­tii­vi­suus koko maan kes­ki­ar­von ala­puo­lel­la – liik­ku­mis­ky­vyn menetys johtaa ko­ti­pal­ve­lu­jen tar­pee­seen

Oulussa terveysliikuntasuositukset saavuttavien osuus on selvästi koko maata suurempi lukuun ottamatta yli 75-vuotiaita, totesi tarkastuslautakunta arviointikertomuksessaan.

Tarkastuslautakunta toteaa: ”Koska tutkimuksen mukaan yli 75-vuotiaiden oululaisten liikunta-aktiivisuus on selvästi koko maan keskiarvon alapuolella, liikuntapalveluiden tulee huomioida erityisesti tämä kohderyhmä järjestäessään liikuntapalveluja."

Liikuntapalvelut eivät yksin kykene järjestämään ikäihmisten liikuntapalveluja. Siihen tarvitaan yhteistyötä kunnan eri hallintokuntien, paikallisten toimijoiden sekä tulevan hyvinvointialueen kanssa. Tarvitsemme uudenlaisia rakenteita ja palveluita ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.