Vaalitentti: Kalevan vaa­li­ten­tin kuu­sik­ko pääsee tänään pu­reu­tu­maan poh­joi­seen – "Ei niitä asioita nosta kukaan muu esille, jos me emme tee sitä"

Pääkirjoitus: Puo­luei­den näy­tet­tä­vä kort­tin­sa – leik­kaus­koh­teet ker­rot­ta­va tar­kem­min

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Yh­tey­det maail­mal­le Suomen koh­ta­lon­ky­sy­mys

Suomen huoltovarmuuden kestävyyttä on koeteltu muutamastakin suunnasta, pääsääntöisesti idästä käsin. Ensin haastoi korona ja sitten Venäjä. Korona vaikutti elintarvike- ja energiahuoltovarmuuteen toki vähemmän.

Suomen maantiede ei tästä kummene, olemme Euroopan laidalla Itämeren merikuljetusten varassa sijaitseva maa. Olemme tuonnista monin tavoin riippuvaisia nyt ja tulevaisuudessa. Meillä ei sekahedelmäpuita kasva ja tuontienergiaakin tarvitaan.

Tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät