Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Yh­tei­söl­li­syys et­sik­ko­ajas­sa – ke­nen­kään ei pitäisi aja­tel­la, että kuu­lun­ko minä tuohon jouk­koon, onko se tar­koi­tet­tu mi­nul­le?

Korona-aika on ehkä nyt loppusuoralla. Tämä aika on merkinnyt monien kuntalaisten kokemusmaailmassa yhteisöllisyyttä ylläpitävän me-hengen hiipumista ja lähiyhteisöjen siirtymistä oman elinpiirimme taakse näkymättömiin.

Kuntalaisten kannalta tärkeitä yhteisöllisyyden ylläpitäjiä ovat olleet kuitenkin tänä aikana kunta ja seurakunta. Se miten nämä toimijat ovat onnistuneet tässä kuntalaisten kannalta tärkeässä tehtävässään, siitä voi peilata yhteisöllisyyden toteutumista paikkakunnalla.