Showpaini: Näin yli­opis­to­tut­ki­jas­ta kuo­riu­tuu yli­voi­mai­nen Va­lio­yk­si­lö

Kaleva Live: Voi­mis­te­lu­päi­vät jat­ku­vat Ou­lu­hal­lis­sa

Huumeet: Kier­sim­me aut­ta­jien kanssa huu­mei­den käyt­tö­pai­kat Oulun kes­kus­tas­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­ta lä­het­tää Tu­ke­sil­le tiuk­ka­sa­nai­sen lau­sun­non Mar­ti­mon alueen mal­min­et­sin­tä­lu­vas­ta

Mirja Niemitalo Veera Rahtula kiiminki, yli-kiiminki, oulu, martimo, malmi, lokaattori, kartta, verkko, www
Kuva: Veera Rahtula

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta päätti tiistaina antaa Martimon alueen malminetsintälupahakemuksesta lausunnon Tukesille.

Arctic Minerals Exploration AB on jättänyt malminetsintälupahakemuksen Martimon alueelle joka sijoittuu Kuusamontien molemmin puolin noin 13 kilometrin etäisyydelle Kiimingin keskustasta.

Malminetsinnästä esitetyllä alueella voi lautakunnan lausunnon mukaan aiheutua haittaa ihmisten terveydelle ja elinkeinotoiminnalle, samoin mahdollisia muutoksia luonnonolosuhteisiin ja luonnonesiintymien vahingoittumista.

Lupaa ei tule myöntää, ellei lupaehdoin pystytä varmistamaan, ettei malminetsinnästä tai alueen myöhemmästä hyödyntämisestä aiheudu mainittuja haittoja.

Mahdollisessa malminetsinnässä olisi otettava huomioon monia asioita muun muassa pohjavesialueen ja luonnonsuojelualueiden vuoksi.

Kaupunki ei ehtinyt antaa Tukesille lausuntoa ajoissa lomakauden takia, mutta tekee sen asian merkittävyyden takia määräajan umpeutumisesta huolimatta.

Lue lisää: Kuu­sa­mon tien ku­pee­seen tullut mal­min­et­sin­tä­lu­pa­ha­ke­mus on he­rät­tä­nyt lii­keh­din­tää Oulussa – Kii­min­ki­joen seutu on tärkeä poh­ja­ve­si­alue