Kylät: Lai­ta­saa­ren asuk­kaat kehuvat omaa idyl­liään

Sää: Kolea kesäsää vaihtuu ensi vii­kol­la läm­pi­mään

Huumeet: Kier­sim­me aut­ta­jien kanssa huu­mei­den käyt­tö­pai­kat Oulun kes­kus­tas­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Martimon malminetsintälupa
Kiimingin alueelle hyväksyttiin malminetsintälupa – Näytteenotto ei ala, ennen kuin mahdolliset valitukset on käsitelty

Kii­min­gin alueel­le hy­väk­syt­tiin mal­min­et­sin­tä­lu­pa – Näyt­teen­ot­to ei ala, ennen kuin mah­dol­li­set va­li­tuk­set on kä­si­tel­ty

13.02.2022 15:00 21
Tilaajille
Entä jos tuleekin kaivos? Oulun Martimossa asuvat ja liikkuvat ovat huolissaan alueelle haetusta malminetsintäluvasta

Entä jos tu­lee­kin kaivos? Oulun Mar­ti­mos­sa asuvat ja liik­ku­vat ovat huo­lis­saan alueel­le hae­tus­ta mal­min­et­sin­tä­lu­vas­ta

14.09.2021 06:00 19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kai­vos­toi­min­nan eet­ti­syy­des­tä

04.09.2021 05:00 3
Tilaajille
Kaivosyhtiö tyrmää Oulun kaupungin esittämät huolet mahdollisen malminetsinnän haitoista Martimon alueella

Kai­vos­yh­tiö tyrmää Oulun kau­pun­gin esit­tä­mät huolet mah­dol­li­sen mal­min­et­sin­nän hai­tois­ta Mar­ti­mon alueel­la

26.08.2021 11:26 29
Tilaajille
Yhdyskuntalautakunta lähettää Tukesille tiukkasanaisen lausunnon Martimon alueen malminetsintäluvasta

Yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­ta lä­het­tää Tu­ke­sil­le tiuk­ka­sa­nai­sen lau­sun­non Mar­ti­mon alueen mal­min­et­sin­tä­lu­vas­ta

24.08.2021 22:23 9