Mielipiteet: Hoi­ta­jat an­sait­se­vat pa­rem­paa – lisät eivät voi korvata pe­rus­palk­kaa

Pääkirjoitus: Kes­kus­tan syytä va­rau­tua vai­kei­siin edus­kun­ta­vaa­lei­hin

Sote-uudistus: Onko Oulussa val­mis­ta, kun 18 500 ihmistä vaihtaa ker­ral­la työ­paik­kaa?

Vi­ran­omais­ten tietoon tullut lä­hi­suh­de­vä­ki­val­ta kasvoi vuonna 2019 – "Vuo­sien saa­tos­sa kynnys il­moit­taa ta­pauk­sis­ta on saat­ta­nut laskea"

Yhteensä raportoitiin 10 600 pari- ja lähisuhdeväkivaltarikosta.

Helsinki
Poliisi aihekuva
Poliisi aihekuva
Kuva: Jussi Leinonen

Viranomaisten tietoon tulleiden pari- ja lähisuhdeväkivaltarikosten määrä kasvoi vuonna 2019, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaisemasta tilastoraportista.

Rikosten määrä kasvoi seitsemän prosenttia aiemmasta vuodesta. Yhteensä pari- ja lähisuhdeväkivaltarikoksia raportoitiin 10 600 tapausta.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen rikos- ja pakkokeinotilastoon. Kaikkea perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa ei kuitenkaan ilmoiteta viranomaisille.

– Vuosien saatossa kynnys ilmoittaa tapauksista on saattanut laskea, mikä selittää osittain kasvua, THL:n kehittämispäällikkö Martta October arvioi tiedotteessa.

Lähisuhdeväkivaltaa kokeneista yli kolme neljäsosaa oli naisia. Yleisin lähisuhdeväkivallan uhri oli 25–34-vuotias nainen.

Ikäryhmien välillä oli kuitenkin suuria eroja. Alaikäisissä yli puolet väkivaltaa kokeneista oli poikia, tilastoista selviää.

Octoberin mukaan kymmenessä vuodessa viranomaisten tietoon tulleet alaikäisiin kohdistuneet lähisuhdeväkivaltatapaukset ovat yli kaksinkertaistuneet.

THL:n raportti julkaistaan joka toinen vuosi.

Parisuhdetappoja vähemmän

Raportin mukaan parisuhdetappoja tapahtui vuonna 2019 aiempaa vuotta vähemmän. Yhteensä niitä tilastoitiin 18.

Parisuhdetapolla tarkoitetaan tappoa, joka kohdistuu henkilön seurustelukumppaniin tai nykyiseen tai entiseen puolisoon.

Esitutkintatietojen mukaan 80 prosentissa tapauksissa oli esiintynyt väkivaltaa jo aiemmin, usein pitkäänkin. Surmat tehtiin yleensä päihtyneinä.