Kaavoitus: Vä­li­ky­län ja Ruskon teol­li­suus­aluei­den väliin suun­ni­tel­laan uutta työ­paik­ka-aluet­ta

Sää: Ke­vät­tal­ven nätit päivät jat­ku­vat Oulun seu­dul­la, kes­ki­viik­ko­na voi tulla lisää lunta

Luitko jo tämän: Oulun ke­hu­tul­la tont­ti­po­li­tii­kal­la on kään­tö­puo­len­sa – Ve­ron­mak­sa­jien rahoja on myös tuh­lat­tu, arvioi apu­lais­pro­fes­so­ri

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Ve­si­lu­vat ot­te­ta­va tar­kas­te­luun – ää­nes­tän eh­do­kas­ta, joka haluaa toimia ym­pä­ris­töm­me suo­je­le­mi­sek­si

Sähköä tarvitaan. Sitä tehdään myös virtaavan veden avulla patoamalla järviä ja juoksuttamalla vettä turbiinien läpi. Vesistöjen säännöstely on luvanvaraista.

Luvat myöntää ja niitä valvoo viranomainen. Niissä määritellään, kuinka vesistöä voi säännöstellä ja kuinka säännöstelyn haittoja vähennetään. Luvanhaltija (yleensä voimalaitosyhtiö) toimii sitten saamansa luvan mukaisesti. Nykyiset luvat ovat vanhoja, pääosin 1950- ja 1960-luvuilta. Luvissa sanotaan, että niitä voi tarkastella, mikäli olosuhteet muuttuvat. Ja niin olosuhteet ovat tehneet.

"Luvanvaraisten vesistöjen ekologinen tila on muuttunut lupien myöntämisen ajankohdasta huonompaan suuntaan."

Ilmaston lämpeneminen on aiheuttanut sademäärien kasvun, muutoksia sateiden ajankohdissa sekä altaitten jäätymisissä ja sulamisissa.

Tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät