Vaatesuunnittelu: Tytti Ala­pie­ti suun­nit­te­lee Pi­ki­saa­res­sa ui­ma­pu­ku­ja ja muita vaat­tei­ta

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Vesi nousi tielle Raahen Ke­tun­pe­räl­lä, Ke­tun­pe­rän­tie sul­jet­tu lii­ken­teel­tä

Tie 18565 eli Ketunperäntie on suljettu liikenteeltä Raahen Ketunperällä. 

Asiasta tiedottavan Tampereen liikennekeskuksen mukaan paikalla on noussut vettä tielle. Tarkempi paikka on 300 metriä Peltomaanperältä Juottisuonojan sillan suuntaan. 

Kaleva uutisoi, että ely-keskuksen mukaan Pattijoen vedenpinta nousi torstaina korkeimmalle tasolle 1970-luvulle ulottuvan mittaushistorian aikana. 

Vedenkorkeutta pyrittiin hillitsemään juoksuttamalla vettä Haapajärven tekoaltaaseen. Ketunperäntie kulkee Haapajärven tekoaltaan vierestä.