Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Tilaajille

Väy­lä­vi­ras­to jul­kai­si uusien hank­kei­den in­ves­toin­ti­oh­jel­man – Lapista mukana useita koh­tei­ta, kuten Lau­tio­saa­ri–E­li­jär­vi-ra­tao­suu­den uu­del­leen avaa­mi­nen

Malmijunat eivät ole vuosiin kulkeneet Elijärven ja Röyttän tehtaan väliä. Tällä hetkellä Kemin kaivokselle johtavat raiteet ovat lumen alla. Väyläviraston investointiohjelmassa ratahanke on nyt ehdollisena. Hankkeen kustannusarvio on 17 miljoonaa euroa.
Malmijunat eivät ole vuosiin kulkeneet Elijärven ja Röyttän tehtaan väliä. Tällä hetkellä Kemin kaivokselle johtavat raiteet ovat lumen alla. Väyläviraston investointiohjelmassa ratahanke on nyt ehdollisena. Hankkeen kustannusarvio on 17 miljoonaa euroa.
Kuva: Sari Pelttari-Heikka / arkisto

Väylävirasto on julkaissut ehdotuksensa uusien hankkeiden toteuttamisesta vuosille 2022–2029.

Investointiohjelma pitää sisällään kehittämishankkeita, isoja peruskorjaushankkeita ja hankekokonaisuuksia sekä pienempiä parantamishankkeita. Ehdotukset koskevat uusien rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamista.