Metsästys: Poh­jois-Poh­jan­maal­le myön­net­tiin luvat 25 il­vek­sen kaa­ta­mi­seen

Huumerikokset: Oikeus tuo­mit­si eh­dot­to­mia van­keus­ran­gais­tuk­sia tör­keis­tä huu­maus­ai­ne­ri­kok­sis­ta Oulussa

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Tilaajille

Vanha Kaleva: Epä­mu­ka­vat 25 ja 50 pennin setelit kor­va­taan nik­ke­li­ko­li­koil­la

Kaleva 10.9.1920. Vaihtorahamme. 50 ja 25 pennin rahoja nikkelistä. Kuten aiemmin on ilmoitettu on hallituksessa herätetty kysymys epämukavien 50 ja 25 pennin setelien korwaamiseksi metallisella waihtorahalla.

Mikäli Hbl. on kuullut lienee tarkoitus, että rahat annetaan walmistaa Englannissa nikkelistä. Esityksestä on pyydetty pankkiwaltuuskunnan lausuntoa, joka annettaneen näinä päiwinä.