Linnan juhlat: Oulun teat­te­rin Alma Leh­mus­kal­lio tiesi heti, kenen luo­muk­seen haluaa pu­keu­tua

Laskettelu: Rus­ko­tun­tu­ril­la las­ke­tel­laan jo täyttä häkää – Köyk­ky­ris­sä odo­tel­laan vielä lunta ja pak­ka­sia

Joko luit tämän: Raa­tis­sa ko­mei­le­va pop­pe­li­veis­tos kärsi oman elä­män­sä met­su­rin ti­hu­työs­tä

Mainos: Kalevan joulutarjous: Kaleva Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Val­tuus­to­aloi­te esittää Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu­jen määrää vä­hen­net­tä­väk­si 67 val­tuu­te­tus­ta kun­ta­lain sal­li­maan 59:ään

Perusteluna on hyvinvointialueen aloittaminen ensi vuonna, jolloin osa kaupungin toiminnoistakin siirtyy sinne.

Oulun kaupunginvaltuutossa ei tarvitsisi 67:ää jäsentä, vaan vähän vähempikin riittäisi hyvinvointialueeseen siirtymisen jälkeen, esittää valtuustoaloite.
Oulun kaupunginvaltuutossa ei tarvitsisi 67:ää jäsentä, vaan vähän vähempikin riittäisi hyvinvointialueeseen siirtymisen jälkeen, esittää valtuustoaloite.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Valtuustopaikkoja esitetään valtuustoaloitteessa vähennettävän 59:ään nykyisestä 67:stä seuraavalla valtuustokaudella. Aloitteen takana oleva Liike Nytin valtuutettu Jussi Arponen perustelee, että kaupungin hyvinvointipalvelujen siirtyessä ensi vuonna hyvinvointialueeseen on tarpeen pienentää kaupungin hallintomenoja, koska kuntalaki antaa siihen mahdollisuuden.

Aloitteessa myös esitetään, että suurimpia lautakuntia voitaisiin pienentää enintään kahdella henkilöllä per lautakunta. Tällä hetkellä suurimmissa lautakunnissa on 13 jäsentä.

Oulun kaupunginhallitus vastasi maanantaina aloitteeseen konsernihallinnon vastauksen mukaisesti. Tämän vuoden alussa aloitettiin selvitystyö Oulun kaupungin organisaatiorakenteen ja johtamisjärjestelmän kehittämiseksi ensi vuodelle. Siinä arvioidaan valtuustoaloitteessakin esitettyjä näkökulmia hyvinvointialueen aloittamisen vaikutuksista kaupungin johtamiseen, toimintamalliin ja organisaatiorakenteeseen.

Tarkoitus on valmistella kehitystoimia poliittiseen johtamisjärjestelmän kehittämiseen ja tuoda linjaukset kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ensi syksynä. Tarkasteltavina ovat myös ensi vaalikauden 2025–2029 paikkamäärät.

Toisessa valtuustoaloitteessa valtuutettu Jukka Huotari (ps.) ja muut allekirjoittaneet esittävät hallintojen henkilöstörakenteiden tehostettua uudelleenorganisointia ensi vuodeksi. Perusteluna on siinäkin, että suuri osa Oulun kaupungin toiminnasta siirtyy hyvinvointialueeseen, jolloin kaupunki menettää merkittävän osan verotuloistaan, mutta sille jäävät kuitenkin lainat ja kookkaat hallinnon rakenteet.

Tämän vuoksi hallinnolliset rakenteet vaatisivat aloitteen mukaan toimenpiteitä, ja kaupunki tarvitsisi ulkoisen avun tehostamaan hallintojen henkilöstörakenteita.

Vastauksessaan kaupunginhallitus viittaa samaan paraikaa tehtävään selvitystyöhön, jossa kehitetään myös viranhaltijarakennetta. Lisäksi vuonna 2019 aloitetussa talouden ulkoisessa arvioinnissa on tehty tämän vuoden talousarviota koskevia säästötoimia, ja säästötoimia tuodaan myös ensi talousarvioon käsiteltäviksi.

Vastauksessa todetaan, että sopeuttamistoimien toimeenpano on vielä kesken, ja on tarkoituksenmukaista saattaa toimeenpano loppuun ennen kuin aloitettaan mahdollinen uusi ulkoinen talouden arviointi.