Päätoimittajan kolumni: Viina vie urat, perheen ja ter­vey­den, mutta mitäpä siitä?

Vanhat kuvat: Lu­mi­lau­tai­lun suosio nousi 2000-lu­vul­la ja nuoriso väsäsi omia hyp­py­rei­tä

Kolumni: Lapsi ihol­la­ni laski tes­to­ste­ro­ni­ta­so­ja­ni nuorena isänä ja jää­kiek­koi­li­ja­na

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Valtion suo­je­luk­seen siirtyy yli 1 300 heh­taa­ria luon­to­ar­vol­taan mer­kit­tä­viä suo­aluei­ta Mu­hok­sel­ta ja Pu­das­jär­vel­tä

Tornator Oyj:n ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen maanvaihtosopimus on toistaiseksi Suomen suurin Helmi-elinympäristöohjelman maanhankinta.

Toiseksi suurin suoalue sijaitsee Pudasjärven Leppisuolla.
Toiseksi suurin suoalue sijaitsee Pudasjärven Leppisuolla.
Kuva: Heikki Leppänen

Suomen suurin yksityinen metsänomistaja Tornator Oyj ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat tehneet maanvaihtosopimukset, joilla valtion omistukseen siirtyy luontoarvoiltaan merkittäviä suoalueita noin 1 326 hehtaaria.

Kyseessä on Suomen suurin Helmi-ohjelman maanhankinta toistaiseksi.

Suurin suojeltava alue sijaitsee Muhoksella. Kyseessä on noin 836 hehtaaria suuruinen suoalue, joka on osa valtavaa Muhoksen suokokonaisuutta.

Alue rajoittuu Räkäsuon Natura-alueeseen ja se on maisemallisesti arvokas keidasaapasuokokonaisuus, joka täydentää merkittävästi olemassa olevaa suojelualuekokonaisuutta.

Toiseksi suurin suoalue, 420 hehtaaria, sijaitsee Pudasjärven Leppisuolla. Leppisuon arvokkaita luontopiirteitä ovat edustava rantavallisuo, laaja jänne-rimpialue ja edustavat keidassuo-osat.

Suojeltavalla alueella olevat metsäojitukset ennallistetaan. Tornator huolehtii puuston poistosta avointen alueiden palauttamiseksi. Ojitusta ennen syntynyt puusto sekä kangasmetsäsaarekkeet kuitenkin säästetään. Valtio suunnittelee ja toteuttaa tämän jälkeen soiden vesitalouden ennallistamisen.

Lisäksi vaihdettiin kaksi pienempää suoaluetta Pudasjärveltä, jotka kuuluvat soidensuojelun täydennysehdotuksessa valtakunnallisesti arvokkaaksi todettuun Sarvisuo-Pirttisuo-Naamasuon suokokonaisuuteen, johon myös edellä mainittu Leppisuo rajoittuu.

Tornator sai vaihdossa valtiolta kaksi maa-aluetta, kertoo yksikön päällikkö Eero Melantie  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Toinen niistä on valtion perintönä tullut ja toinen hankittu aikoinaan vaihtomaatarkoituksiin.

– Vaihdossa valtio sai pinta-alaltaan suuremman alueen, kun taas Tornator puustoista aluetta.

Melantien mukaan valtion omistukseen hankitaan tulevaisuudessa lisää alueita, joskaan luultavasti ei näin suuria alueita. Maakuntakaavassa on suojeluvarauksia, ja alueita pyritään ostamaan lisää.

– Yksittäisiltä maanomistajilta on tullut hyvin tarjouksia ja meillä on rahoitus sitä varten.

Helmi-elinympäristöohjelma 2021–2030 vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvaa luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluja. Samalla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista.

Ohjelmassa on 40 toimenpidettä eri elinympäristöjen ennallistamisen, hoidon ja suojelun vauhdittamiseksi.