Ukrainan sota: Oulun uk­rai­na­lai­set muut­ta­vat nyt omiin asun­toi­hin, Help Cen­te­ril­lä kii­reis­tä aikaa

Luitko jo tämän: Hevosia vä­ki­val­loin kä­sit­te­le­vät ken­git­tä­jät ovat ylei­nen, mutta vaiettu ilmiö

Vanhat kuvat: Näin pik­ku­jou­lu­ja on juh­lit­tu Oulussa 2000-lu­vul­la

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Valtio osal­lis­tuu Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­hank­keen ra­hoi­tuk­seen enin­tään 20 mil­joo­nal­la eurolla

Oulun valintaa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi juhlittiin kesäkuussa 2021.
Oulun valintaa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi juhlittiin kesäkuussa 2021.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen siitä, että valtio osallistuu Oulun kulttuuripääkaupunkihankkeen rahoitukseen.

Valtio tulee rahoittamaan Oulun kulttuuripääkaupunkihanketta enintään 20 miljoonalla eurolla vuosien 2020–2026 välisenä aikana. Rahoituksesta päätetään valtion talousarviossa ja julkisen talouden suunnitelmassa.

Rahoituksen edellytyksenä on se, että Oulun kaupungin rahoituksen tulee olla vähintään saman suuruinen kuin valtion rahoitus. Lisäksi valtion tuen tulee hyödyttää kaikkia Oulu2026-ohjelmassa mukana olevaa 33 kuntaa.

Oulu valittiin Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026 viime vuoden kesäkuussa.