Yleisurheilu: Mün­che­nin EM-päi­vä­kir­ja: Kaksi co­la­juo­maa? 13 euroa, bitte

Pääkirjoitus: Salman Rush­dien puu­ko­tus avaa ikävän näkymän eteen­päin

Val­ko­pos­ki­han­hen met­säs­tys­tä kan­nat­ta­va kan­sa­lais­aloi­te sai yli 50 000 al­le­kir­joi­tus­ta

Myös Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ja Metsästäjäliitto kannattavat lajin metsästystä.

Valkoposkihanhen metsästystä kannattava kansalaisaloite on saanut eduskunnan käsittelyyn vaadittavat yli 50 000 allekirjoitusta.

Toukokuun alussa vireille pannussa aloitteessa vaaditaan, että Maa- ja metsätalousministeriö valmistelisi tarvittavat lakimuutokset, jotta valkoposkihanhen rajoitettu metsästys voitaisiin ottaa osaksi hanhien viljelyksille ja viheralueille aiheuttamien haittojen torjuntaa.

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto esitti perjantaina vaatimuksen lajin siirtämisestä luonnonsuojelulaista metsästyslain piiriin. Myös Metsästäjäliitto kannattaa lajia koskevien lakien muuttamista.