Liikenne: Kuusi kaistaa su­ju­voit­ti Poh­jan­tien lii­ken­net­tä – Ky­syim­me, koska oi­keal­ta saa ohittaa

Val­ko­pos­ki­han­hen met­säs­tys­tä kan­nat­ta­va kan­sa­lai­sa­loi­te sai yli 50 000 al­le­kir­joi­tus­ta

Myös Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ja Metsästäjäliitto kannattavat lajin metsästystä.

Valkoposkihanhen metsästystä kannattava kansalaisaloite on saanut eduskunnan käsittelyyn vaadittavat yli 50 000 allekirjoitusta.

Toukokuun alussa vireille pannussa aloitteessa vaaditaan, että Maa- ja metsätalousministeriö valmistelisi tarvittavat lakimuutokset, jotta valkoposkihanhen rajoitettu metsästys voitaisiin ottaa osaksi hanhien viljelyksille ja viheralueille aiheuttamien haittojen torjuntaa.

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto esitti perjantaina vaatimuksen lajin siirtämisestä luonnonsuojelulaista metsästyslain piiriin. Myös Metsästäjäliitto kannattaa lajia koskevien lakien muuttamista.