Met­säs­tä­jä­lii­ton eh­do­tus: val­ko­pos­ki­han­hen suo­ja­met­säs­tyk­ses­sä seu­rat­ta­va Ruotsin ja Tanskan mallia pel­to­va­hin­ko­jen eh­käi­se­mi­sek­si – "Va­hin­got ylit­tä­vät jo sie­to­kyn­nyk­sen"

Metsästäjäliitto toivoo myös, että hanhien elintarvikekäyttö sallittaisiin Viron, Ruotsin ja Tanskan tapaan.

Suomen Metsästäjäliitto on tänään ympäristövaliokunnassa esittänyt, että valkoposkihanhen suojametsästys tulisi aloittaa Suomessa Ruotsin ja Tanskan mallin mukaisesti niiden aiheuttamien peltovahinkojen ehkäisemiseksi, tiedottaa liitto. 

Liiton mukaan Ruotsin ja Tanskan esimerkit osoittavat, että lintudirektiivi antaa mahdollisuuden poiketa Suomen nykyisessä tilanteessa hanhen rauhoituksesta viljelyvahinkojen vähentämiseksi.

Virossa, Ruotsissa ja Tanskassa valkoposkihanhia on ammuttu jo vuosia peltovahinkojen välttämiseksi. Suomessa on jo laajasti testattu lähes tuloksetta useita erilaisia tapoja karkottaa hanhia, joten suojametsästyksen aloittamiselle on vankat perusteet, tiedotteessa kerrotaan.

Liitto ehdottaakin, että suojametsästykselle tulisi määritellä selkeät pyyntiajat Ruotsin ja Tanskan mallien mukaisesti, jotta vahinkokohteessa suojametsästystä voitaisiin toteuttaa ilman raskasta lupamenettelyä, sillä sen käsittelyaikana vahingot ehtivät lisääntyä. Pyynnistä huolimatta vahingonkärsijän pitäisi yhä saada korvauksia aiheutuneista, mutta todennäköisesti vähentyneistä, vahingoista.

– Verkossa kerätään parhaillaan kannattajia valkoposkihankia koskevaan kansalaisaloitteeseen. Aloitteen syntyminen ja sen suosio osoittavat sen, että valkoposkihanhien aiheuttamat vahingot ylittävät jo sietokynnyksen, Metsästäjäliiton järjestöpäällikkö Teemu Simenius toteaa tiedotteessa. 

Tämänhetkiset poikkeusluvat edellyttävät ammuttujen hanhien hautaamista. Metsästäjäliitto toivoo myös, että hanhien elintarvikekäyttö sallittaisiin Viron, Ruotsin ja Tanskan tapaan. 

– Ammuttujen lintujen hautaaminen on epäeettistä ja luonnon kestävän käytön ajattelun vastaista. On silkkaa tuhlausta tuhota ruoaksi kelpaavaa lihaa, Simenius kirjoittaa.