Karhunpeijaiset: Sha­maa­ni­viu­lis­ti he­rät­te­lee karhua

Kolumni: "Mie­les­tä­ni ty­pe­rin­tä, mitä toi­mit­ta­ja voi tehdä on kir­joit­taa it­ses­tään"

Valkoposkihanhet
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jos val­ko­pos­ki­han­het oppivat syömään ra­vin­to­la­pel­loil­la, eiköhän Suo­mi-leh­mä­kin taivu pöy­tä­ta­voil­le

22.11.2021 03:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Missä on järki val­ko­pos­ki­han­hea kos­ke­vas­sa pää­tök­sen­teos­sa?

06.09.2021 05:30 2
Tilaajille
Raahe haluaisi käyttää koiria valkoposkihanhien häädössä – ely-keskukselta ei ole saatu lupaa

Raahe ha­luai­si käyttää koiria val­ko­pos­ki­han­hien hää­dös­sä – ely-kes­kuk­sel­ta ei ole saatu lupaa

02.08.2021 13:28 6
Tilaajille
Maatalousministeri Leppä: Valkoposkihanhen muuttaminen riistalajiksi vaatisi EU-vaikuttamista

Maa­ta­lous­mi­nis­te­ri Leppä: Val­ko­pos­ki­han­hen muut­ta­mi­nen riis­ta­la­jik­si vaatisi EU-vai­kut­ta­mis­ta

14.05.2021 20:59 33
Raahe hakee lupaa valkoposkihanhien häätämiseen koirien avulla

Raahe hakee lupaa val­ko­pos­ki­han­hien hää­tä­mi­seen koirien avulla

04.02.2021 22:04 3
Tilaajille
Valkoposkihanhien karkottamiseksi annetuilla poikkeusluvilla on ammuttu alle 300 lintua – Myönnetyt poikkeusluvat oikeuttavat yli 7000 linnun ampumiseen

Val­ko­pos­ki­han­hien kar­kot­ta­mi­sek­si an­ne­tuil­la poik­keus­lu­vil­la on ammuttu alle 300 lintua – Myön­ne­tyt poik­keus­lu­vat oi­keut­ta­vat yli 7000 linnun am­pu­mi­seen

14.10.2020 06:00
Tilaajille
Jari Leppä: Valkoposkihanhen rauhoituksen purku esille ministerikokouksessa – "Laji varmasti kestää metsästyksen"

Jari Leppä: Val­ko­pos­ki­han­hen rau­hoi­tuk­sen purku esille mi­nis­te­ri­ko­kouk­ses­sa – "Laji var­mas­ti kestää met­säs­tyk­sen"

30.09.2020 06:00 3
Hanhikeskustelu äityi kiihkeäksi - pellolta pöytään vai maahan?

Han­hi­kes­kus­te­lu äityi kiih­keäk­si - pel­lol­ta pöytään vai maahan?

21.09.2020 15:19 20
Kahtena syksynä ammuttavista valkoposkihanhista saisi kymmeniä tuhansia ruoka-annoksia – Tiedätkö mitä linnuille todellisuudessa tehdään?

Kahtena syksynä am­mut­ta­vis­ta val­ko­pos­ki­han­his­ta saisi kym­me­niä tu­han­sia ruo­ka-an­nok­sia – Tie­dät­kö mitä lin­nuil­le to­del­li­suu­des­sa teh­dään?

10.09.2020 06:00 13
Tilaajille
Tänä syksynä saa ampua yli 3 500 valkoposkihanhea – poikkeuslupa edellyttää myös karkotuksia hanhia tappamatta

Tänä syksynä saa ampua yli 3 500 val­ko­pos­ki­han­hea – poik­keus­lu­pa edel­lyt­tää myös kar­ko­tuk­sia hanhia tap­pa­mat­ta

07.09.2020 16:36 2
Valkoposkihanhet lasketaan viikonloppuna – Oulussa havaittu 250 linnun parvi

Val­ko­pos­ki­han­het las­ke­taan vii­kon­lop­pu­na – Oulussa ha­vait­tu 250 linnun parvi

04.09.2020 21:15 2
Maanviljelijöitä kannustetaan hakemaan tänä syksynä yhteisiä poikkeuslupia valkoposkihanhien ampumiseen viljelyksiltä

Maan­vil­je­li­jöi­tä kan­nus­te­taan ha­ke­maan tänä syksynä yh­tei­siä poik­keus­lu­pia val­ko­pos­ki­han­hien am­pu­mi­seen vil­je­lyk­sil­tä

01.09.2020 18:15 4
MT: Suurin osa suomalaisista kannattaa valkoposkihanhen metsästystä

MT: Suurin osa suo­ma­lai­sis­ta kan­nat­taa val­ko­pos­ki­han­hen met­säs­tys­tä

13.07.2020 09:47 14
Ministeriöiden ”hanhinyrkistä” ei ole luvassa apua kaupungeissa koettuun pökäleriesaan – Birdlife Suomi: ''Konflikti on ratkaistavissa ilman verenvuodatusta''

Mi­nis­te­riöi­den ”han­hi­nyr­kis­tä” ei ole luvassa apua kau­pun­geis­sa koet­tuun pö­kä­le­rie­saan – Bird­li­fe Suomi: ''Konf­lik­ti on rat­kais­ta­vis­sa ilman ve­ren­vuo­da­tus­ta''

19.06.2020 10:06 5
Valkoposkihanhi ei ole vieraslaji, linnun metsästykseen voi saada poikkeuslupia jo nyt

Val­ko­pos­ki­han­hi ei ole vie­ras­la­ji, linnun met­säs­tyk­seen voi saada poik­keus­lu­pia jo nyt

05.06.2020 17:18 1
Tilaajille
Valkoposkihanhen metsästystä kannattava kansalaisaloite sai yli 50 000 allekirjoitusta

Val­ko­pos­ki­han­hen met­säs­tys­tä kan­nat­ta­va kan­sa­lais­aloi­te sai yli 50 000 al­le­kir­joi­tus­ta

05.06.2020 12:08
MTK: valkoposkihanhien aiheuttamat peltovahingot "räjähtivät aivan uudelle tasolle" – lintua toivotaan siirrettäväksi luonnonsuojelulaista metsästyslain piiriin

MTK: val­ko­pos­ki­han­hien ai­heut­ta­mat pel­to­va­hin­got "rä­jäh­ti­vät aivan uudelle ta­sol­le" – lintua toi­vo­taan siir­ret­tä­väk­si luon­non­suo­je­lu­lais­ta met­säs­tys­lain piiriin

05.06.2020 07:40 4
Valkoposkihanhien pesiä tuhottiin saaressa, epäilty kärähti verekseltään – "Aivan ainutlaatuinen tapaus"

Val­ko­pos­ki­han­hien pesiä tu­hot­tiin saa­res­sa, epäilty kärähti ve­rek­sel­tään – "Aivan ai­nut­laa­tui­nen tapaus"

27.05.2020 11:42 6
Valkoposkihanhien aiheuttamien vahinkojen torjuntaan ei tepsi vain yksi keino
Kolumni

Val­ko­pos­ki­han­hien ai­heut­ta­mien va­hin­ko­jen tor­jun­taan ei tepsi vain yksi keino

27.05.2020 10:00
Tilaajille