Vä­li­vai­nion puu­tar­ha-alueen kaa­va­muu­tos etenee – ta­voit­tee­na on ke­hit­tää tonttia asuin­käyt­töön so­pi­vak­si

Välivainion puutarhayrityksen vanhaa tonttia koskevan asemakaavamuutoksen hankesuunnittelu hyväksyttiin Oulun yhdyskuntalautakunnan kokouksessa 16. kesäkuuta.

Suunnittelualueella aiemmin sijainneen Välivainion puutarhan toiminta on loppunut, ja osa rapistuvista rakennuksista on purettu.

Suunnitelma käsittää myös ympäröivää puisto- ja katualuetta. Tontilla ja varsinkin sen reunoilla on paikoin runsasta puustoa.

Asemakaavan muutoksen tavoiteena on kehittää tonttia asuinkäyttöön sopivaksi. Alueelle suunnitellaan kerrostalorakentamista sekä matalaa kaksikerroksista puutalorakentamista.

Aloitteen teki Rakennuskartio Oy, jolla on kaupungin kanssa esisopimus alueen rakentamisesta.

Muutosalueella on voimassa kaksi eri asemakaavaa: vuosilta 1966 ja 1975. Niistä kumpikaan ei salli kerrostalorakentamista.

Kaavamuutoksen osallistamis- ja arviointisuunnitelma pidetään esillä kahden viikon ajan, ja alueen asukkaat sekä osalliset yritykset ja yhteisöt saavat esittää mielipiteensä sitä koskien.

Suunnitelmiin on mahdollista ottaa kantaa ja ehdottaa muutosta myös kaavamuutoksen valmisteluvaiheessa syksyllä.

Päätös kaavamuutoksen hyväksymisestä tehdään kaupunginvaltuustossa.