Va­lin­ta­koe­sot­ku ei voikaan viedä aloi­tus­paik­kaa oi­keus­tie­tees­sä, li­sä­pai­kat avaavat oven ar­viol­ta "joil­le­kin kym­me­nil­le" – Täl­lai­ses­sa teh­tä­väs­sä vir­he­tar­kas­tus ta­pah­tui

Tarkastusvirhe koskee oikeustieteellisen pääsykokeen automaattista optista tarkastusta.


Oikeustiedettä voi opiskella Suomessa Helsigin, Turun, Lapin ja Itä-Suomen yliopistoissa. Virhe koskee kaikkien koulujen hakijoita.
Oikeustiedettä voi opiskella Suomessa Helsigin, Turun, Lapin ja Itä-Suomen yliopistoissa. Virhe koskee kaikkien koulujen hakijoita.
Kuva: Joel Maisalmi

Oikeustiedettä opettavat yliopistot päättivät lisätä aloituspaikkoja, eikä virhe valintakokeen tarkastuksessa vie paikkaa sellaisen jo saaneilta.

Asiasta kertovat Helsingin, Turun, Lapin ja Itä-Suomen yliopistot, joihin kaikkiin haetaan oikeustieteen yhteisvalinnassa.

– Virheen korjaaminen johtaa siihen, että jokaiseen yhteisvalinnan hakukohteeseen otetaan ilmoitettua enemmän uusia oikeustieteen opiskelijoita. Virheen korjaamisen johdosta eri hakukohteiden pisterajat tulevat muuttumaan, yliopistot tiedottavat.

Virhe koskee oikeustieteen pääsykokeen toista vaihetta. Siinä olleessa monivalintatehtävässä suuri osa hakijoista on saanut miinuspisteitä vastauksista, joista ei olisi kuulunut menettää pisteitä.

Oikeustieteellisen valintakokeen toiseen vaiheeseen osallistui 620 hakijaa.

Paikan jo saaneet ovat turvassa

Oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoelautakunnan puheenjohtaja, oikeustieteen professori Antti Aine sanoo, että yliopistot selvittävät parhaillaan, paljonko aloituspaikkoja tarkalleen lisätään.

– Alustavasti voidaan arvioida, että joistakin kymmenistä puhutaan, Aine arvioi.

Aine toteaa, että nyt tehdyn ratkaisun myötä jo opiskelupaikan saaneet eivät paikkojaan menetä. Ne taas, jotka ovat saaneet virheen takia liian vähän pisteitä, saattavat päästä lisäpaikoilta sisään.

– Kukaan ei saa tietenkään kärsiä siitä, että on saanut väärin perustein miinuspisteitä.

Lopullinen valintapäätös tulee näkyviin yhteisvalintasivusto opintopolkuun viimeistään keskiviikkona 15. heinäkuuta, yliopistot kertovat. Siinä näkyvät, ketkä saavat opiskelupaikan virheen oikaisun seurauksena.

Oikeustieteen pääsykokeessa sisäänpääsy ratkeaa hyvin pienillä marginaaleilla. Aine toteaa, että esimerkiksi yhdenkin lisäpisteen saaminen tai menettäminen voi vaikuttaa sisäänpääsyyn.

– Jos katsoo valintakoetuloksia menneiltä vuosilta, niin pienelläkin pistemuutoksella voi olla huomattava vaikutus.

Virhetehtävässä ollut jaossa 20 pistettä

Virhe tapahtui pääsykokeen toisen vaiheen tarkastuksessa monivalintatehtävissä, jotka tarkastettiin automaattisella optisella lukulaitteella.

Kokeessa oli viisi kysymyskokonaisuutta, joista yksi oli monivalintatehtävä, jossa hakijat rastittavat esimerkiksi kyllä, ei tai ei vastausta -ruudun.

– Ei vastausta -kohdasta on saanut miinuspisteet, kun olisi pitänyt tulla 0 pistettä, Aine kertoo.

Tehtävässä on saanut oikeasta vastauksesta yhden pisteen ja väärästä vastauksesta taas on menettänyt yhden.

Ei vastausta -kohta on kokeessa sitä varten, että hakija voi halutessaan vastata vaihtoehdon, jolla ei ainakaan menetä pisteitä.

– Monivalintakysymyksiä on ollut kokeessa yhteensä 20, Aine sanoo.

Tehtävässä on kysytty esimerkiksi seuraavat kysymykset, joissa on ollut 4–6 vastausvaihtoehtoa.

Missä seuraavista tilanteista henkilö on menettänyt mahdollisuutensa oikeusturvakeinon käyttämiseen?

Mikä seuraavista kanteluviranomaisen toimintaa koskevista väittämistä pitää paikkansa? 

Tieto tuli Jodel-somesta

Yliopistot havahtuivat ongelmaan sosiaalisen median alustalla Jodelissa käytyjen keskustelujen perusteella.

Jodel on anonyymi keskustelualusta, jossa keskustelua käydään erilaisten aihetunnisteiden ympärillä.

Itä-Suomen yliopiston akateeminen rehtori ja ympäristöoikeuden professori Tapio Määttä kertoi Twitterissä, että yliopisto alkoi selvittää virhettä sen jälkeen, kun Määttä oli itse huomannut laskuvirheestä käydyn keskustelun Jodel-alustalla torstaina aamupäivällä.

Jodel-keskusteluissa virheellisen tarkastuksen olivat havainneet ilmeisesti hakijat itse.

Juttu päivitetty kauttaaltaan klo 13:46.