Rakentaminen: Oulun kes­kus­taan nousee lä­hi­vuo­si­na uusia, aiempaa kor­keam­pia ker­ros­ta­lo­ja Hal­li­tus­ka­dul­le ja Hei­nä­pää­hän

Kevään ylioppilastulokset: Katso listoja Oulun ja muun Poh­jois-Poh­jan­maan uusista yli­op­pi­lais­ta

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Väi­tös­tut­ki­mus: Nuorten miesten yli­pai­non taus­tal­la voi olla häi­riin­ty­nyt syö­mis­käyt­täy­ty­mi­nen

Ylipainon taustalla voi piillä häiriintynyt syömiskäyttäytyminen. Tämä käy ilmi Oulun yliopistossa tarkastettavasta tuoreesta väitöstutkimuksesta.

Terveystieteiden maisteri Marjukka Nurkkalan väitöskirjatutkimuksessa häiriintyneen syömiskäyttäytymisen oireita ilmeni joka kymmenennellä kutsuntaikäisellä miehellä. Useammin niitä oli ylipainoisilla kutsuntaikäisillä.

Nurkkalan mukaan syömishäiriöt voivat jäädä helposti tunnistamatta nuorilla miehillä etenkin, jos he ovat lihavia. Pakonomaiseen laihtumisen haluun liittyvät oireet olivat yleisempiä ylipainoisilla miehillä. Ahmimista ilmeni kaiken painoisilla.

Nuorilla miehillä häiriintynyt syömiskäyttäytyminen liittyy yleensä vähäiseen fyysiseen aktiivisuuteen, runsaaseen istumiseen ja etenkin kehokeskeisiin liikkumismotiiveihin.

Tutkimukseen osallistui lähes 2 500 vuosina 2010, 2011 ja 2013 Oulun alueen kutsuntoihin osallistunutta miestä. Tutkimuksessa tunnistettiin neljä häiriintyneen syömiskäyttäytymisen profiilia.

Työikäisissä ongelmia naisilla

Tutkimuksen toisen aineiston muodosti 120 elintapaohjaukseen osallistunutta, merkittävästi lihavaa työikäistä miestä ja naista. Heidän painoindeksi oli yli 30. Työikäisten aineisto kerättiin ODL Liikuntaklinikalla vuosina 2004–2008.

Tästä ryhmästä häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä esiintyi etenkin naisilla. Elintapaohjauksen kautta impulsiivinen syöminen ja tunnesyöminen vähenivät niillä, jotka laihtuivat vähintään viisi prosenttia kolmen vuoden aikana.

Elintapaohjaus vahvisti syömisen tietoista rajoittamista, mutta se ei auttanut kaikkia painonhallinnassa.

Kummassakin ryhmässä tutkittavat täyttivät kyselyn, ja heille tehtiin kehonkoostumuksen ja fyysisen kunnon mittauksia.

Tutkijan mukaan häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä ilmenee kuitenkin kaiken ikäisillä ihmisillä sukupuoleen katsomatta. Naisilla häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä esiintyy useammin tai se ainakin tunnistetaan herkemmin.

Aiempien tutkimusten perusteella tiedetään, että häiriintynyt syömiskäyttäytyminen on yhteydessä psyykkiseen pahoinvointiin.