Kolumni: Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­ta luo­pu­mi­nen on pe­rus­tel­tua – voisiko Ruotsin malli toimia meil­lä­kin?

Luitko jo tämän?: Ou­lu­lais­taus­tai­nen Ma­rian­ne Le­hi­koi­nen auttaa naisia pää­se­mään yrit­tä­jyy­den huip­pu­tu­lok­siin

Vai­na­jan matka on tar­kas­ti sään­nel­ty ja myös kil­pai­lu­tet­tu – "Ih­mis­ten ei tule aja­tel­tua, mitä ta­pah­tuu sen jäl­keen, kun joku kuolee, siitä asiasta ei kes­kus­tel­la"

Oulun seudulla kertyy vuosittain lähes 250 vainajan kuljetusta luonnollisista kotikuolemista ja laitoksissa tapahtuneista kuolemista johtuen.

OULU

Kun ihmisen elämä päättyy, on edessä tarkkaan säännelty vainajan matka. Luonnollisesti kodeissa kuolleet sekä laitoksissa kuolleet vainajat haetaan ennalta määritetyssä ajassa ja kuljetetaan niille tarkoitettuihin paikkoihin.

– Se on aika tarkkaan säädeltyä, jotta kaikki kriteerit täyttyvät, Hautauspalvelu Oulu Oy:n toimitusjohtaja Timo Parkatti kertoo.

Vainajien kuljetus on ympärivuorokautista työtä. Hautauspalvelu Oulu Oy:n toimitusjohtaja Timo Parkatti kertoo, että toiminta on tarkkaan säädeltyä. Yritys hoitaa vainajien kuljetuksia Oulun kaupungille.
Vainajien kuljetus on ympärivuorokautista työtä. Hautauspalvelu Oulu Oy:n toimitusjohtaja Timo Parkatti kertoo, että toiminta on tarkkaan säädeltyä. Yritys hoitaa vainajien kuljetuksia Oulun kaupungille.
Kuva: Laura Seppä

Yritys hoitaa vainajakuljetuksia Oulun alueella. Vuosittain kaupungin tilaamia kuljetuksia kertyy lähes 250.

Kyse on ympärivuorokautisesta työstä. Kun puhelinsoitto tulee, alkavat minuutit juosta. Ensi vuoden alusta lähtien kuljetusauton on oltava ilmoitetussa osoitteessa kaupungin alueella 90 minuutin sisällä ja Ylikiimingissä ja Yli-Iissä 120 minuutin kuluessa.

– Päivystystähän se on 24/7. Meitä on tässä neljä henkilöä, pari vakituista ja pari osa-aikaista. Kaksi on aina töissä, Parkatti toteaa.

Työ on näkymätöntä

Työ on tietyllä tavalla näkymätöntä. Laitoskuljetukset kattavat ne vainajat, jotka kuolevat sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä. Oulun, Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin alueiden laitoksista vainajat viedään Oulun yliopiston patologian laitokselle tai Oulun kaupunginsairaalan vainajien säilytystilaan.

Luonnollisiin kotikuolemiin liittyvät kuljetukset suuntautuvat samoilta alueilta vainajan kotoa Oulun yliopiston patologian laitokselle silloin, kun Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut on kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain perusteella velvollinen järjestämään kuljetuksen.

– Ihmisten ei tule ajateltua, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun joku ihminen tai läheinen kuolee. Se on tabu, siitä asiasta ei keskustella. Sitä eivät tiedä kuin ne, joille se on tapahtunut, Parkatti sanoo.

Kaupungin tilaamien vainajakuljetusten taustalla on luonnollisia syitä. Joukossa on esimerkiksi saattohoidossa kuolleita vainajia sekä vanhainkodeista viimeiselle matkalle lähteviä vainajia.

– Kuolema on ollut usein odotettavissa, ja omaiset ovat pystyneet valmistautumaan siihen, Parkatti toteaa.

Kuljetukset kilpailutettu

Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut on parhaillaan kilpailuttamassa vainajien kuljetuspalveluita. Tarjousten jättöaika päättyi viime viikon torstaina. Kilpailutus ratkennee marraskuussa.

Nykyinen sopimus Hautauspalvelu Oulu Oy:n kanssa on voimassa tämän vuoden loppuun saakka. Herukasta käsin toimiva yritys on hoitanut vainajien kuljetuksia kaupungille kymmenkunta vuotta, ja se on jättänyt tarjouksen myös jatkosta. Lisäksi yritys kuljettaa poliisille ilmoitettuihin kuolintapauksiin liittyviä vainajia.

Hautauspalvelu Oulu Oy on hoitanut vainajien kuljetuksia Oulun kaupungille kymmenkunta vuotta. Timo Parkatti kertoo, että yritys on jättänyt tarjouksen myös jatkosta.
Hautauspalvelu Oulu Oy on hoitanut vainajien kuljetuksia Oulun kaupungille kymmenkunta vuotta. Timo Parkatti kertoo, että yritys on jättänyt tarjouksen myös jatkosta.
Kuva: Laura Seppä

Kaupungin tilaamien vainajakuljetusten kilpailutus koskee ensi vuotta sekä kahta optiovuotta sen jälkeen. Sopimuksen pituutta on aikojen saatossa lyhennetty.

– Ennen palvelut on kilpailutettu neljänkin vuoden välein, mutta tällä hetkellä ohjeet ovat sellaiset, ettei pitkiä sopimuksia kilpailuteta. Tällä tavalla otetaan huomioon hyvinvointialueen tulo, asiantuntija Ulla-Maija Kipinä Oulun kaupungilta kertoo.

Jätettyjä tarjouksia vertaillaan muun muassa henkilöstön ja kuljetuskaluston soveltuvuuden näkökulmasta. Kilpailutuskriteereistä selviää muun muassa, että kuljetukset on suoritettava asianmukaisella vainajien kuljetuksiin käytettävällä kalustolla. Näkyvillä ei saa olla muita kuin hautaustoimintaan ja vainajien kuljetuksia koskevaan toimintaan liittyviä tekstejä ja kuvia. Tämä johtuu hankinnan kohteena olevan palvelun arvokkaasta ja vakavasta luonteesta.

Jokaiseen kuljetustehtävään tulee osallistua vähintään kaksi henkilöä. Tehtävistä edellytetään minimissään kahden vuoden kokemusta.

Koska vainajien kuljetustehtävien luonne edellyttää arvokkuutta, vaatetuksen on oltava asianmukainen, siisti ja tummasävyinen.

Jos kuljetettavana on samassa yhteydessä ja samasta paikasta useampi kuin yksi vainaja, palveluntuottajan tulee sitoutua kuljettamaan yhdellä autolla vain yksi vainaja kerrallaan.

"Päivystystähän se on 24/7. Kaksi on aina töissä."
Timo Parkatti
Hautauspalvelut Oulu Oy:n toimitusjohtaja