Mainos

”Vaa­ti­va, haas­ta­va ja stres­saa­va ti­lan­ne” – Miten työ­käyt­täy­ty­mi­sen am­mat­ti­lai­nen kääntää katseet muu­tos­neu­vot­te­luis­sa kohti uutta?

MPS:n Oulun toimistossa tiedetään, että organisaatioiden muutostilanteet – muutosneuvottelut ja irtisanomiset – synnyttävät monenlaisia tunteita eikä vihakaan ole vierasta. Katseiden kääntäminen tulevaisuutta kohti vaatii ennen kaikkea yhtä asiaa.

Oulun MPS:n tiimin muodostavat Mari Keskitalo (vas.), Mika Turtia, Eeva Junttila, Minna Moilanen, Miia Kynsijärvi ja Riikka Vaaraniemi.
Oulun MPS:n tiimin muodostavat Mari Keskitalo (vas.), Mika Turtia, Eeva Junttila, Minna Moilanen, Miia Kynsijärvi ja Riikka Vaaraniemi.

Jokainen meistä tietää – asiaa kokemattakin –, että muutosneuvottelut ja irtisanomiset ovat vaikeita, haastavia ja stressaavia tilanteita.

Kun psykologit Riikka Vaaraniemi ja Mari Keskitalo MPS:n Oulun toimistolta puhuvat tästä ehkäpä työelämän kipeimmästä tilanteesta, sanoista kuultavat inhimillinen ote ja laaja kokemus. He, kuten noin 140 ”ämpsiläistä” eri puolilla Suomea, ovat työsuhteiden elinkaaren ja ihmisten työkäyttäytymisen ammattilaisia. He pureutuvat sellaisiin asioihin kuin rekrytointi, hyvä johtaminen, motivoitunut henkilöstö ja muutoksen hallinta eli juuri muutosneuvottelut ja irtisanomiset.

”Muutostilanteissakin me toimimme ikään kuin taustalla. Tuemme organisaatioita ja kuljemme ihmisten rinnalla”, Riikka avaa.

Naiset korostavat, että muutostilanteissa inhimillinen läsnäolo ja asioiden läpikäyminen ihmistä arvostavalla tavalla on kaiken a ja o. Suurin osa irtisanomisista liittyy yrityksen tai organisaation tilanteeseen – esimerkiksi tuotannollisiin ja taloudellisiin haasteisiin tai fuusioitumiseen – eikä yksittäisen työntekijän kyvykkyyteen.

”Lähes jokainen irtisanottu miettii kuitenkin, eikö hän ole ollut työssään riittävän hyvä”, Mari toteaa.

Muutostilanteissa yksi MPS:n ammattilaisten tärkein tehtävä on katseiden kääntäminen. Se koskee irtisanottuja mutta yhtä lailla esihenkilöitä ja työpaikassa jatkavia työntekijöitä.

Mari Keskitalo ja Riikka Vaaraniemi korostavat, että muutostilanteissa inhimillinen läsnäolo ja asioiden läpikäyminen ihmistä arvostavalla tavalla on kaiken a ja o.
Mari Keskitalo ja Riikka Vaaraniemi korostavat, että muutostilanteissa inhimillinen läsnäolo ja asioiden läpikäyminen ihmistä arvostavalla tavalla on kaiken a ja o.

Mahdollisuus esittää itselle tärkeät kysymykset

MPS:n muutostilanteisiin liittyvät palvelut ovat ns. uudelleensijoittumis- eli outplacement-palveluita. Niitä ovat irtisanottujen työllistymistä tukevat uudelleensijoittumisvalmennukset, esihenkilöiden sparraukset muutosprosessissa sekä jatkavien työntekijöiden tukeminen. Vuosittain MPS on mukana tuhansien henkilöiden työurien muutostilanteissa.

Riikka ja Mari korostavat, että me ihmiset reagoimme muutostilanteisiin ja irtisanomisiin hyvin eri lailla. Yksi voi olla aluksi turhautunut, toinen vasta, kun tilanne on edennyt jo pidemmälle. Kolmas näkee muutoksessa mahdollisuuden, mutta neljäs joutuu käsittelemään asiaa pitkään ennen uuden näkemistä.

Tuntemukset kytkeytyvät tiukasti muuhun elämään, esimerkiksi taloudelliseen tilanteeseen. Yksi asia yhdistää kuitenkin jokaista muutostilanteessa mukana olevaa ja heidän katseidensa kääntämistä.

”Tunteet pitää päästä käsittelemään”, Mari sanoo.

Mari ja Riikka puhuvatkin paljon tukemisesta:

”Irtisanotuille muutosvalmennus tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä ja kysyä itseltä, mitä tämä kaikki oikein tarkoittaa ja mitä minä haluan seuraavaksi tehdä.”

Valmennuksessa käydään läpi muutostilannetta kahdestaan valmentajan kanssa tai ryhmässä. Yhdessä arvioidaan omaa osaamista, arvoja ja motivaatiota, käydään läpi työnhaun kanavia ja työkaluja sekä asetetaan tavoitteet. Tavoitteena on positiivinen minäkäsitys ja hyvä kuva omasta osaamisesta, realistinen arvio omista mahdollisuuksista ja työmarkkinoista ylipäänsä sekä selkeä tulevaisuudensuunnitelma.

Muutos voi olla myös voimavara ja mahdollisuus.

”Pitää kuitenkin ymmärtää, missä vaiheessa ihminen on itse valmis katsomaan muutosneuvotteluita ja irtisanomisia uuden mahdollisuuden kannalta”, naiset muistuttavat.

Apuna taakan kantamisessa

Muutosneuvotteluissa organisaatiot hakevat rinnallakulkijaa myös esihenkilöille: miten muutos johdetaan niin, että ihmiset pääsevät eteenpäin.

MPS antaa valmiuksia vaikeaan tilanteeseen sparraamalla esihenkilöitä muutosten valmistelussa ja prosessin eri vaiheissa. Usein HR ja esihenkilöt tekevät työtä taustalla jo ennen varsinaisia muutosneuvotteluita. Koska asiasta ei voi puhua yleisesti, siitä voi tulla taakka. Valmennuksessa esillä voivat olla myös sellaiset kysymykset kuin miten ihmiset reagoivat muutostilanteeseen ja kuinka kohdata irtisanottava.

Riikka ja Mari korostavat esihenkilöiden läsnäolon merkitystä työyhteisölle osana muutoksen hallintaa.

”Esihenkilön on oltava tietoinen siitä, miltä oma toiminta näyttää”, naiset kiteyttävät.

Samalla lailla tärkeää on avoin ja rehellinen viestintä.

”Muutostilanteessa informaatiota ei voi jakaa liikaa”, Riikka summaa.

Koska yritykset on tehty ihmisistä

Riikka ja Mari muistuttavat, että muutosneuvotteluissa työnantajan ja työntekijöiden välille syntyvä särö koskee myös niitä, jotka jäävät työpaikalle muutosten jälkeen.

”Olennainen kysymys on, miten sitoutumista rakennetaan uudelleen irtisanomisten jälkeen”, Riikka sanoo.

Jatkavat työntekijät kokevat usein syyllisyyttä siitä, miksi juuri he saivat jäädä. He voivat miettiä, olisiko ollut parempi, jos oma työ olisi loppunut.

”Koneita on helppo uusia. Mutta kun osaaminen on ihmisissä ja yhteisöissä, tilanne on toinen”, naiset toteavat.

Tyytyväisyys uudelleensijoittamispalveluihin on korkea. Erityisesti asiakkaat antavat kiitosta henkisestä tuesta ja tavoitettavuudesta. Niin ikään arvio omista työnhakuvalmiuksista kohoaa yhteistyön myötä selvästi.

Entä sitten uusi työ ja ura? MPS:n asiakkaat löytävät sen keskimäärin kolmessa kuukaudessa, heistä suurin osa oman verkoston ja kontaktoinnin avulla eli tavoilla, joihin tarvittaessa keskitytään myös uudelleensijoittumispalveluissa.

MPS
  •  kansainvälisesti toimiva suomalainen johtamisen, muutoshallinnan ja strategisten henkilöstöratkaisujen asiantuntija 
  •  140 henkilöä Oulussa, Vaasassa, Kuopiossa, Tampereella, Turussa ja Helsingissä 
  •  Oulussa vuodesta 1985 

 Tutustu lisää