Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

MPS Career Oy
”Vaativa, haastava ja stressaava tilanne” – Miten työkäyttäytymisen ammattilainen kääntää katseet muutosneuvotteluissa kohti uutta?
Mainos MPS Career Oy

”Vaa­ti­va, haas­ta­va ja stres­saa­va ti­lan­ne” – Miten työ­käyt­täy­ty­mi­sen am­mat­ti­lai­nen kääntää katseet muu­tos­neu­vot­te­luis­sa kohti uutta?

09.11.2023 06:00
Hyvä headhunting ei laske kaikkea yhden kortin varaan – ”Tavoitteena on mätsi, jossa kaikki voittavat”
Mainos MPS Career Oy

Hyvä head­hun­ting ei laske kaikkea yhden kortin varaan – ”Ta­voit­tee­na on mätsi, jossa kaikki voit­ta­vat”

25.01.2023 06:00
Puoli vuotta kysymyksiä ja vastauksia – Mitä on työelämän coaching ja miksi sillä on kauaskantoiset vaikutukset koko yritykseen
Mainos MPS Career Oy

Puoli vuotta ky­sy­myk­siä ja vas­tauk­sia – Mitä on työ­elä­män coac­hing ja miksi sillä on kauas­kan­toi­set vai­ku­tuk­set koko yri­tyk­seen

07.12.2022 06:00
Nämä oululaiset tekevät tekoja paremman työelämän puolesta – Tiettyjä asioita tarvitsee jokainen ihminen
Mainos MPS Career Oy

Nämä ou­lu­lai­set tekevät tekoja pa­rem­man työ­elä­män puo­les­ta – Tiet­ty­jä asioita tar­vit­see jo­kai­nen ihminen

29.11.2022 09:22