Vaatesuunnittelu: Tytti Ala­pie­ti suun­nit­te­lee Pi­ki­saa­res­sa ui­ma­pu­ku­ja ja muita vaat­tei­ta

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Tilaajille

Uusi tie­to­kir­ja pu­reu­tuu sel­ko­kie­len käyt­töön vies­tin­näs­sä – jopa 750 000 ihmistä Suo­mes­sa voisi hyötyä ar­jes­saan sel­ko­kie­li­sis­tä teks­teis­tä

Selkokielen käyttö hyödyttää ihmisiä, joiden kielitaidon puutteet vaikeuttavat selviytymistä arjen tilanteista, opinnoista ja työelämästä ja voivat jopa estää kokonaan osallistumisen yhteiskunnan toimintaan. Kuvituskuva.
Selkokielen käyttö hyödyttää ihmisiä, joiden kielitaidon puutteet vaikeuttavat selviytymistä arjen tilanteista, opinnoista ja työelämästä ja voivat jopa estää kokonaan osallistumisen yhteiskunnan toimintaan. Kuvituskuva.
Kuva: Laura Seppä

Noin 650 000–750 000 ihmistä Suomessa tarvitsee selkokieltä pärjätäkseen arjessa, töissä tai opinnoissa. Perjantaina 27. toukokuuta julkaistu tietokirja Avaimet selkokieleen (Opike 2022) esittelee esimerkkien avulla selkokielen käyttöä viestinnässä sekä tapoja muuttaa tekstejä selkokielelle.

Selkokieli on suomen kielen muoto, jossa kieltä on muokattu yleiskieltä helpommaksi lukea ja ymmärtää. Kirjan kirjoittaja Ari Sainio on tehnyt pitkän uran selkokielen asiantuntijakeskus Selkokeskuksessa ja selkotekstien tekijänä jo 1990-luvulta lähtien.