Luonto: Raakun suojelu sai mil­joo­na­ra­hoi­tuk­sen, sim­pu­koi­den et­sin­tään kou­lu­te­taan raak­ku­koi­ra

Formula 1: Ana­lyy­si: Lando Norris maksoi kovan hinnan uh­ka­pe­lis­tään Sotshin F1-ki­sas­sa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Unoh­tui­ko Oulun yli­opis­ton pe­rus­teh­tä­vä si­vis­tyk­sen ja mo­ni­tie­tei­syy­den keh­to­na?

Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Se kaikki syntyy yliopiston vahvasta alueellisesta identiteetistä, monipuolisesta ja monitieteisestä kyvystä ajatella ja toimia, soveltaa ja innovoida sekä kansallisesti, että kansainvälisesti.

Yliopiston sisäisen ja yhteiskuntaan vaikuttamisen ja laajan sivistys- ja opetustoiminnan kytkeminen keinotekoisesti ”kaupunkikuvan kehittämiseen ja sen vetovoimatekijäksi” on vastoin lainsäätäjän tahtoa ja korkeimman tieteen tekemisen tarkoitusta. Tällöin ei opetuksessa varmisteta korkeaa kansainvälistä tasoa, eettisiä periaatteita tai hyviä tieteellisiä käytänteitä.