Oulu: Katso, mistä löytyy Oulun seit­se­män ou­doin­ta muis­to­merk­kiä

Väkivaltarikokset: Hei­nä­pään tapon yritys oli miehen ja naisen välinen vä­ki­val­tai­nen riita

AirBNB: Oulussa uh­ka­sa­kot saaneet osak­keen­omis­ta­jat va­lit­ta­vat hal­lin­to-oi­keu­teen

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Unoh­de­taan­ko Oulussa lap­si­vai­ku­tus kou­lu­verk­ko­kes­kus­te­luis­sa?

Kouluverkon muutokset ovat lasten kannalta merkittäviä päätöksiä, jolloin niissä lapsivaikutusten ajantasainen arviointi on lain mukaankin aina tehtävä. Lapsiin kohdistuvien vaikutusten arviointiin on vahva oikeudellinen velvoite, josta myös perustuslakivaliokunta on vuonna 2015 (PeVL 11/2015 vp ja PeVL 12/2015 vp) todennut, että lapsiperheiden asemaan vaikuttavat uudistukset eivät saa johtaa tilanteeseen, jossa eri uudistusten yhteisvaikutukset muodostuvat perheille kohtuuttomiksi.

Perusopetuslaissa on myös erikseen huomioitu lapsen edun tarkastelu, jolloin perusopetusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu (Perusopetuslain muutos 163/2022). Koulun toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen tulee olla turvallisia ja terveellisiä, niissä tulee huomioida oppilaiden yksilölliset tarpeet, tukea yksilön ja yhteisön kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta (Valtioneuvoston asetus 422/2012 4 §).

"Koulujen lakkautuksia on Oulussa taas tuotu esille tilanteessa, jossa kaupunki on tehnyt positiivisen tilinpäätöksen."

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.