Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Kolumni
Tilaajille

Työ­yh­tei­sö­jen nopea di­gi­loik­ka vah­vis­ti vuo­ro­vai­ku­tus­ta

Epävirallinen ja vapaamuotoinen someviestintä syventää työhön liittyvää tunne- ja motivaatiokäyttäytymisen tilaa eli työn imua, tutkija Reetta Oksa kirjoittaa.


Koronaviruksen myötä suurin osa asiantuntijatyöstä on siirtynyt etätyöksi verkkoon. Teknologiat asettavat aivan uudenlaisia mahdollisuuksia ja haasteita työelämälle, joka vilisee erilaisia some- ja yhteistyöalustoja ja pikaviestimiä, kun käytössä on muun muassa Teamsit, Slackit, Twitterit, Zoomit ja WhatsAppit.