Suviseurat: "Nämä ovat oikein hauskat fes­ta­rit", sanoo nuori seu­ra­vie­ras Anna Kar­hu­maa Lopen su­vi­seu­roil­la

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­toi­met päät­ty­vät Suomen ra­joil­la per­jan­tai­na

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Työt­tö­mil­le ja lo­mau­te­tuil­le tar­jo­taan mak­sut­to­mia opin­to­ja Oulun avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa – myös muilla mah­dol­li­suus mak­sut­to­miin opin­toi­hin

Oulun yliopisto tarjoaa lomautetuille ja työttömille mahdollisuuden suorittaa avoimen yliopiston opintoja maksutta kevätlukukaudella 2021.

Taustalla on koronaepidemian tuoma epävarmuus työelämään, minkä vuoksi Oulun yliopisto haluaa tukea ihmisiä vahvistamaan omaa osaamistaan.

Lomautetuille ja työttömille tarkoitettu opintotarjonta ja osallistumisohjeet löytyvät uudesta Oulun yliopiston jatkuvan oppimisen JOY-verkkopalvelusta. Kevätlukukausi kestää Oulun yliopistossa 1.1.–31.7.

Myös kaikki kevätlukukaudella 2021 Oulun yliopistosta valmistuneet saavat suorittaa maksutta avoimen yliopiston opintoja lukuvuonna 2021–2022.

Lisäksi kaikille taustasta ja iästä riippumatta tarjotaan maksuttomasti yli 20 opintojaksoa eri aloilta kuten kauppatieteistä, tietojenkäsittelytieteistä ja lääketieteistä. Myös ne löytyvät JOY-verkkopalvelusta.

Oulun avoimessa yliopistossa on myös lukuisia maksuttomia avoimia väyliä, eli opintoja, joiden perusteella on mahdollista hakea varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi Oulun yliopistoon. Tarjolla on kahdeksan kandidaatti- ja maisterivaiheeseen ja neljä maisterivaiheeseen tähtäävää maksutonta väylää.

Väyläopintoja on eri aloilta kuten tietojenkäsittelytieteestä, ympäristötekniikasta sekä rakennus- ja yhdyskuntatekniikasta. Lisätietoa maksuttomista ja muista väyläopinnoista löytyy Oulun avoimen yliopiston sivuilta.