Tulipalot: Oulun Top­pi­las­sa syttyi aa­muyöl­lä kolmas ta­hal­li­sek­si epäilty palo

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Työ­ryh­mä val­mis­te­lee hal­li­tuk­sen tie­do­nan­toa yh­den­ver­tai­suu­den, ta­sa-ar­von ja syr­ji­mät­tö­myy­den edis­tä­mi­ses­tä

Valtioneuvosto on 17. heinäkuuta asettanut työryhmän valmistelemaan hallituksen tiedonantoa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Työryhmän toimikausi alkoi maanantaina ja päättyy 31. elokuuta.

Tiedonanto sisältää myös esityksiä siitä, miten rasismin vastaista työtä edistetään niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Työryhmän tulee työssään kuulla ainakin yhdenvertaisuusvaltuutettua sekä tasa-arvovaltuutettua ja huomioida kirjaukset hallitusohjelmassa, joissa puhutaan muun muassa yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden määrätietoisesta edistämisestä.

Hallitusohjelman mukaan Suomi edistää demokratian, oikeusvaltioperiaatteen sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Sen mukaan kaikilla on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ja hyväksi Suomessa taustastaan riippumatta. Kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä, eikä ketään saa syrjiä.