Suviseurat: Su­vi­seu­rat eivät olekaan Räys­kä­län ky­lä­kau­pal­le kul­ta­kai­vos

Kolumni: Yh­dys­val­tain abort­ti­pää­tök­sen hä­viä­jiä ovat ta­sa-ar­vo ja naisten ih­mi­soi­keu­det, ja ke­hi­tyk­ses­tä on syytä olla huo­lis­saan myös täällä

Työ­mi­nis­te­ri Haa­tai­nen asetti so­vit­te­lu­lau­ta­kun­nan so­vit­te­le­maan kun­ta-alan työ­rii­taa, lau­ta­kun­nas­sa mukana Tapani Tölli

Sovittelulautakunnan puheenjohtajan ja muut jäsenet määrää työ- ja elinkeinoministeriö.

Työministeri Tuula Haatainen on 8.4. valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan esityksestä määrännyt sovittelulautakunnan sovittelemaan kunta-alan pääsopijajärjestöjen Julkisen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Julkisen alan unioni JAU ry:n (JHL ry ja Jyty ry) ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö SOTE ry:n (Super ry ja Tehy ry) sekä KT Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien välistä työriitaa.

Sovittelulautakunnan puheenjohtajaksi ministeri on määrännyt alivaltiosihteeri Elina Pylkkäsen ja varapuheenjohtajaksi työelämäprofessori Martti Hetemäen sekä jäseniksi budjettineuvos Tanja Rantasen, oikeustieteen kandidaatti Jukka Kauppalan, oikeustieteen kandidaatti Leila Kostiaisen, johtava neuvottelupäällikkö (eläkkeellä) Jouko Launosen, varatuomari Jouni Ekurin, valtiotieteiden maisteri Tapani Töllin ja kaupunginjohtaja Ritva Viljasen.

Tölli on Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja. Hän oli keskustan kansanedustaja 2003–2019 ja hallinto- ja kuntaministeri 2010–2011.

Lue lisää: Alue­hal­li­tuk­sen johtoon valittu Tölli nyt al­ka­nees­ta ura­kas­taan: "Vaikea mutta ei mah­do­ton teh­tä­vä"

Työriitojen sovittelusta annetun lain mukaan määrättyä sovittelutehtävää varten voidaan asettaa sovittelulautakunta. Valtakunnansovittelija tai työriitaa hoitava sovittelija voi tehdä työ- ja elinkeinoministeriölle esityksen sovittelulautakunnan asettamisesta.

Sovittelulautakunnan puheenjohtajan ja muut jäsenet määrää työ- ja elinkeinoministeriö. Valtakunnansovittelijan on annettava sovittelulautakunnalle tämän tarvitsemaa apua sovittelutehtävän hoitamisessa.

Monijäseninen sovittelulautakunta voidaan asettaa, kun tavanomaisessa sovittelussa ei ole saavutettu tuloksia ja asian ratkaiseminen on yhteiskunnallisesti tärkeää.