Vaatesuunnittelu: Tytti Ala­pie­ti suun­nit­te­lee Pi­ki­saa­res­sa ui­ma­pu­ku­ja ja muita vaat­tei­ta

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Pääkirjoitus
Tilaajille

Työ jäytää mieltä, siksi mie­len­ter­vey­des­tä pitäisi osata puhua yhtä avoi­mes­ti kuin fyy­si­sis­tä vai­vois­ta

Työpaikkojen mielenterveyden häiriöille ja ongelmille altistavat kuormittavat olosuhteet pitäisi pystyä purkamaan. Henkisen pahoinvoinnin ohella heikentynyt mielenterveys aiheuttaa valtavia taloudellisia menetyksiä.

Työpaikkojen kuormittaviin, mielenterveyttä altistaviin ongelmiin pitäisi pystyä pureutumaan nykyistä herkemmin.
Työpaikkojen kuormittaviin, mielenterveyttä altistaviin ongelmiin pitäisi pystyä pureutumaan nykyistä herkemmin.
Kuva: Raija Suopajärvi/arkisto

Työelämässä mukana olevat ihmiset viettävät merkittävän osan arkipäivästään työpaikalla. Siksi ei ole yhdentekevää, millaisessa ympäristössä ja ilmapiirissä työtä tehdään. Parhaimmillaan työ tuo palkan ja toimeentulon lisäksi elämään suurta tyydytystä, merkityksellisyyden tunnetta ja iloa.

Valitettavaa onkin, jos työpaikan ilmapiiriä kuormittavat stressi, ristiriidat, epävarmuus ja huono johtaminen. Työpaikalla koettu painolasti voi johtaa uupumiseen, mielenterveysongelmiin ja viime kädessä ennenaikaiseen eläköitymiseen.