Oulu: Val­tio-omis­ta­ja vaatii, että Oulun len­to­yh­tey­det saadaan pa­rem­mik­si

Kadonneet: Suun­nis­tus­ki­sa sai uuden kään­teen, kun Mu­hok­sen met­säs­tä löytyi Kel­los­ta ka­don­nut nainen

Peruskoulu: Ou­lu­lais­opet­ta­ja kertoo, mikä kä­si­työn ope­tuk­ses­sa meni pieleen

Mainos: Markkinointitoimisto Kolmas Polvi etsii markkinoinnin asiantuntijaa - tutustu ja hae tästä

Tilaajille

Tut­ki­mus: Työn ja kou­lu­tuk­sen ul­ko­puo­lel­la olevat nuoret ko­ke­vat, että yh­teis­kun­ta auttaa heitä väärin – tyy­ty­mät­tö­miä etenkin sek­suaa­li- ja su­ku­puo­li­vä­hem­mis­töt

Tutkimuksessa pääsivät ääneen myös kainuulaiset nuoret.

Tyytyväisyys elämään on työn ja koulutuksen ulkopuolisilla nuorilla heikkoa. Asia käy ilmi Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKSin teettämästä haastattelututkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan erityisen heikkoa nuorten tyytyvyys elämään on työttömyyden pitkittyessä tai silloin, jos nuori kokee kuuluvansa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin.

Nuorisotutkimusverkoston toteuttamassa tutkimuksessa kysyttiin työn ja koulutuksen ulkopuolella olevilta nuorilta, millaiset asiat ovat vaikuttaneet heidän elämänkulkuunsa, ja minkä tai keiden he olisivat toivoneet toimineen eri tavalla. Nuoria tavoitettiin kertomaan kokemuksistaan tutkijoiden ja etsivien nuorisotyöntekijöiden yhteistyönä.

Haastatelluista nuorista suuri osa ajattelee yhteiskunnan sisäpuolelle kuuluvan vain niiden, jotka ovat jo työelämässä. Ne ovat ulkopuolella, joilla on vaikeuksia odotusten täyttämisessä. Tutkimuksen mukaan tämäntyyppinen ajattelumalli edistää yhteiskunnan eriarvoistumista ja tekee hyvän elämän tavoittelun entistä vaikeammaksi niille, jotka eivät etene sen mukaisesti mitä ovat suunnitelleet tai mitä heille on tarjottu.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.