Kolumni: Yh­dys­val­tain abort­ti­pää­tök­sen hä­viä­jiä ovat ta­sa-ar­vo ja naisten ih­mi­soi­keu­det, ja ke­hi­tyk­ses­tä on syytä olla huo­lis­saan myös täällä

Oulun yliopisto: Kol­le­gion tuore päätös syn­nyt­tää kitkaa Oulun yli­opis­ton yh­tei­sön ja johdon välillä

Tilaajille

Tu­pa­koi­vat ja tie­tä­mät­tään sy­dän­sai­raat miehet koh­taa­vat useim­min äk­ki­kuo­le­man alle 50-vuo­tiais­ta, mutta ou­lu­lai­nen Juha Vä­hä­ta­lo löysi yh­tey­den myös har­vi­nai­seen gee­ni­vir­hee­seen

Hiljaa edennyt sepelvaltimotauti aiheuttaa valtaosan äkkikuolemista myös nuorilla aikuisilla. Myös tietyt harvinaiset geenimuutokset lisäävät äkkikuoleman riskiä.

Lääketieteen lisensiaatti Juha Vähätalo esittelee OYSin EKG-laitetta, joka voi antaa viitteitä sydänsairaudesta tai sairastetusta sydäninfarktista. – Tutkimuksemme osoitti, että kahdella kolmesta tutkitusta oli ennen kuolemaa otetuissa sydänfilmeissä merkkejä mahdollisesta infarktin arvesta.
Lääketieteen lisensiaatti Juha Vähätalo esittelee OYSin EKG-laitetta, joka voi antaa viitteitä sydänsairaudesta tai sairastetusta sydäninfarktista. – Tutkimuksemme osoitti, että kahdella kolmesta tutkitusta oli ennen kuolemaa otetuissa sydänfilmeissä merkkejä mahdollisesta infarktin arvesta.
Kuva: Tiina Wallin

Oululaisen lääketieteen lisensiaatin Juha Vähätalon tuore väitöstutkimus osoittaa, että pitkälle edennyt sepelvaltimotauti on merkittävä sydänperäisen äkkikuoleman syy myös nuorilla aikuisilla ja että osalla lievääkin sepelvaltimotautia sairastavista henkilöistä saattaa löytyä äkkikuoleman ja sydänsairauden kehittymisen riskiä lisäävä harvinainen geenimuutos.

Vähätalon suuri päivä koittaa perjantaina, kun hän väittelee diagnosoimattoman sepelvaltimotaudin tunnuspiirteistä sydänperäisen äkkikuoleman yhteydessä. Väitöstutkimuksensa hän aloitti vuonna 2017, ja jo aiemmin hänen väitöskirjansa kolme osajulkaisua ovat nousseet otsikoihin. Se ei ole ihme.