Tuore väi­tös­tut­ki­mus: Äidin tu­pa­koin­ti ja al­ko­ho­lin käyttö ras­kaus­ai­ka­na voivat jopa kak­sin­ker­tais­taa lapsen mur­tu­ma­ris­kin

Raskaudenaikainen tupakointi ja alkoholinkäyttö voivat lisätä syntyvän lapsen murtumariskiä. Tuoreen Oulun yliopistossa tehdyn väitöstutkimuksen mukaan tupakointi näyttää kaksinkertaistavan ja alkoholinkäyttö lähes kaksinkertaistavan lapsen murtumariskin.

Tutkimuksessa selvitettiin altistavia tekijöitä lasten murtumille yli 3000 henkilöllä vuodesta 1985 lähtien. Väitöstutkimuksen on tehnyt lääketieteen lisensiaatti, diplomi-insinööri Roope Parviainen.

Tutkimustulosten perusteella jo vähäinenkin alkoholinkäyttö raskauden aikana kasvattaa murtumien riskiä. Erityisesti toisen raskauskolmanneksen aikainen alkoholinkäyttö kasvattaa riskiä.

Väitöstutkimuksen mukaan tupakan vaikutus voi perustua nikotiinin ja muiden tupakan sisältämien ainesosien vaikutukseen sikiön kudoksiin. Lisäksi alkoholi ja sen hajoamistuotteet vaikuttavat tuki- ja liikuntaelimistön kehitykseen.

Lasten luunmurtumat ovat yleisiä. Väitöstutkimuksen tiedotteen mukaan joka kolmas lapsi murtaa vähintään yhden luun ennen peruskoulun päättymistä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös sitä, onko lapsen syntymäpainolla ja -pituudella vaikutusta murtumiin, mutta näiden väliltä ei löydetty yhteyttä. Tutkimusryhmä löysi kuitenkin perimästä kohtia, joiden muutokset yhdistyivät murtumariskin kohoamiseen, mikä tukee ajatusta geneettisestä alttiudesta murtumille.

Parviainen väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 11. joulukuuta.