Energia: Kau­ko­läm­pö kal­lis­tuu Oulussa ensi vuonna

Polttopuut: Polt­to­puun ostajia on Poh­jois-Poh­jan­maal­la nyt jonossa al­ku­tal­veen asti

Tuore tut­ki­mus: Koronan ai­heut­ta­mat poik­keus­olot hei­jas­tu­vat ih­mis­ten uniin – pai­na­jai­sia on nähty tur­va­vä­lien unoh­ta­mi­ses­ta ja maail­man­lo­pus­ta

-
Kuva: Rydenfelt Mikael

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila on vaikuttanut ihmisten painajaisin. Asia selviää Helsingin yliopiston Sleep & Mind -tutkimusryhmän tuoreesta tutkimuksesta.

Tutkimuksessa analysoitiin lähes tuhannen ihmisen painajaisten sisältöä koronapandemian aikana. Kyselyyn vastasi Suomessa yli 4000 ihmistä poikkeusolojen kuudennella viikolla. Vastaajista noin 800 kertoi näkemistään unista.  Kysely julkaistiin Helsingin Sanomissa unista kertovan artikkelin yhteydessä.

Tutkimuksessa selvisi, että yli puolessa painajaisunista oli pandemiaan liittyvää sisältöä. Unissa toistuivat esimerkiksi epäonnistuminen turvavälien pitämisessä, koronavirustartunta, maskit ja suojavarusteet, dystopia ja maailmanloppu. Unisisältö kartoitettiin tekoälyn avulla.

Vastaajien kertoma unien sisältö käännettiin suomen kielestä englanninkielisiin sanaluetteloihin. Analysoinnissa etsittiin usein esiintyviä sanayhdistelmiä, joiden pohjalta tietokone rakensi tilastolliseen yhteisesiintyvyyteen perustuvia "uniklustereita".

Tutkimuksessa havaittiin esimerkiksi uniklusteri, joka nimettiin "turvavälin huomiotta jättämiseksi". Tässä klusterissa esiintyi esimerkiksi sanapareja virhe-halaus, halaus-kättely, kättely-rajoittaminen, kättely-etäisyys, turvaväli-unohdus, väkijoukko-rajoittaminen ja väkijoukko-juhlat.

Helsingin yliopiston Sleep & Mind -tutkimusryhmän johtaja, professori Anu-Katariina Pesosen mukaan tulokset antoivat mahdollisuuden pohtia, että unien näkeminen poikkeuksellisissa olosuhteissa on yksilöiden välisen jaetun tietoisuuden muoto.

– Oli mielenkiintoista havaita toistuvia unisisältöjä, jotka heijastivat COVID-19-poikkeusolojen apokalyptistä tunnelmaa, Pesonen toteaa.

Tutkimuksessa selvisi myös, että yli puolet vastaajista ilmoitti nukkuneensa enemmän kuin ennen.  10 prosenttia kertoi kuitenkin, että heillä nukahtaminen oli vaikeampaa kuin ennen. Lisäksi yli neljänneksellä vastaajista esiintyi useammin painajaisia.

Tutkimuksen mukaan eniten stressaantuneilla oli enemmän pandemiasisältöisiä unia. Yli puolet tutkimukseen vastanneista kertoikin, että stressi oli lisääntynyt poikkeusolojen aikana.