Tuore ou­lu­lais­tut­ki­mus: Runsas pe­laa­mi­nen näkyy nuorten miesten elin­ta­vois­sa ja pai­nos­sa – fyy­si­nen ak­tii­vi­suus vä­hen­ty­nyt ja is­tu­mi­nen li­sään­ty­nyt

Asia selviää tutkimuksesta, joka toteutettiin osana Oulun yliopiston ja ODL Liikuntaklinikan MOPO-hanketta.

Tuoreen oululaisen väitöstutkimuksen mukaan paljon videopelejä pelaavien nuorten miesten elintavat ovat heikommat kuin vähemmän pelaavilla ikätovereilla.
Tuoreen oululaisen väitöstutkimuksen mukaan paljon videopelejä pelaavien nuorten miesten elintavat ovat heikommat kuin vähemmän pelaavilla ikätovereilla.
Kuva: Valtteri Pöyhtäri

Tuoreen oululaisen väestötutkimuksen mukaan paljon videopelejä pelaavien nuorten miesten elintavat ovat heikommat kuin vähemmän pelaavilla ikätovereilla.

Asia selviää tutkimuksesta, joka toteutettiin osana Oulun yliopiston ja ODL Liikuntaklinikan MOPO-hanketta. Tutkimukseen osallistui yli 3 500 kutsunnoissa käynyttä nuorta miestä vuosina 2009–2013.

Osallistuneet vastasivat kutsunnoissa laajaan terveys- ja elintapakyselyyn sekä kävivät lääkärintarkastuksessa ja kuntotesteissä.

Lopulliseen tutkimukseen valittiin vuonna 2013 pelaamista koskeviin kysymyksiin vastanneet miehet, joita oli 796.

Tutkimuksen mukaan nuorten miesten fyysinen aktiivisuus on vähentynyt ja istuminen puolestaan lisääntynyt. Yli kolme tuntia päivässä pelaavien miesten fyysinen aktiivisuus oli vähäisempää ja ruokailutottumukset olivat huonommat.

Paljon pelaavat olivat usein myös lihavia. Alkoholin kulutuksessa ja tupakoinnissa ei ollut eroa vähemmän pelaaviin.

Istumisen kasvu on seurausta tietokone- ja videopelien pelaamisesta. Vähäinen fyysinen aktiivisuus ja istumisen suuri määrä ovat yhteydessä ylipainoon, joka puolestaan johtaa usein aikuisiän lihavuuteen ja muihin terveysongelmiin.