SÄHKÖAUTOT: Haa­pa­jär­vel­lä asuvan Juha Kar­vo­sen auto ja muut kodin toi­min­not pyö­ri­vät au­rin­ko­säh­köl­lä

URHEILU: KeKi ja Jymy esit­te­li­vät ylei­söl­le huip­pu­laa­du­kas­ta ul­ko­pe­laa­mis­ta

Trak­to­ri ja hen­ki­lö­au­to ko­la­roi­vat Tem­mek­sel­lä Ne­los­tien ris­teyk­ses­sä

Traktorin ja henkilöauton kolari sattui Nelostien ja Heinijärventien risteyksessä Tyrnävän Temmeksellä maanantaina puolenpäivän jälkeen.

Traktorin ja henkilöauton kolari sattui Nelostien ja Heinijärventien risteyksessä Tyrnävän Temmeksellä maanantaina puolenpäivän jälkeen.

Kukaan ei loukkaantunut onnettomuudessa poliisin ensitietojen mukaan. Auton turvatyynyt laukesivat törmäyksessä.

Onnettomuudesta ei ollut juuri haittaa muulle liikenteelle.