Nä­kö­kul­ma: Ou­lu–­Hel­sin­ki-len­nos­ta voi joutua mak­sa­maan itsensä ki­peäk­si, vaikka samaan aikaan ul­ko­mail­le pääsee huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­mal­la

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö haluaa ris­ki­ana­lyy­sin Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­kees­ta – yhtiö tun­nus­taa Ve­nä­jä-kyt­kök­sen riskin pro­jek­til­le

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Tilaajille

Toi­mit­ta­jal­le luetaan sit­ten­kin syyte kun­nian­louk­kauk­ses­ta

Toimittaja Tommi Parkkoselle luetaan sittenkin Oulun käräjäoikeudessa syyte kunnianloukkauksesta.

Syyttäjä nosti viime maaliskuussa Parkkosta vastaan syytteen Oulun entiseen kaupunginvaltuutettuun Junes Lokkaan kohdistuneesta (asyl.) kunnianloukkauksesta. Parkkosen epäiltiin syyllistyneen siihen hänen kommentoidessaan Lokkaa yhteisöpalvelu Twitterissä julkaisemassaan tviitissä vuonna 2019.