Uhan­alai­set

"Kuu kiurusta kesään, puoli kuuta peipposesta, västäräkistä vähäsen, pääskysestä ei päivääkään." Tämän lorun linnuista jokainen on nykyään silmälläpidettävä tai uhanalainen.

"Kuu kiurusta kesään, puoli kuuta peipposesta, västäräkistä vähäsen, pääskysestä ei päivääkään." Tämän lorun linnuista jokainen on nykyään silmälläpidettävä tai uhanalainen.

Tilaajille
Tilaajille
Luontokadon jäljillä

Mikä aiheuttaa luontokatoa Pohjois-Pohjanmaalla, ja miten se vaikuttaa jokaisen elämään? Kalevan juttusarja hakee ratkaisuja luontokatoon talven ja kevään aikana.

Monet Pohjois-Pohjanmaan luonnosta tutut linnut ovat muuttuneet viimeisten vuosien ja vuosikymmenten saatossa uhanalaisiksi.

Syyt lajien ahdingoille vaihtelevat, mutta monien kohdalla syynä ovat maa- ja metsätalouden tehostuminen ja niiden aiheuttamat muutokset lintujen elinympäristöön. Lisäksi esimerkiksi kaatopaikkojen poistuminen ja yleinen yhteiskuntarakenteen muutos.

Tässä jutussa esittelemme yhdeksän Pohjois-Pohjanmaalla ainakin toistaiseksi elävää lintulajia, jotka ovat eriasteisesti häviämisvaarassa. Mukana on äärimmäisen ja erittäin uhanalaisia, vaarantuneita ja silmälläpidettävä lajeja.

Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN on määritellyt erilaisia kriteerejä uhanalaisuudelle. Lajit voivat päätyä uhanalaisiksi eri syistä. Esimerkiksi populaation pieni koko tai hyvin rajattu maantieteellinen esiintyvyys voivat viedä yksittäisen lajin uhanalaisten listalle.

Lintujen uhanalaisuusarvio perustuu IUCN:n vuonna 2019 tekemään laajaan selvitykseen, niin sanottuun punaiseen kirjaan. Kaikkien tässä jutussa esiteltävien lintujen uhanalaisuuden syynä on yksilöiden määrän merkittävä väheneminen. Kaikkien näiden lajien kantojen kehityksestä on hyvä kattaviin ja systemaattisiin seurantoihin perustuva käsitys.

Suokukko (Calidris pugnax)
suokukko

Uhanalaisuus: Äärimmäisen uhanalainen (CR)

Elinympäristöt: Nevat, niittyrannat

Uhanalaisuuteen johtaneet syyt: Muutokset Suomen ulkopuolella, avoimien alueiden sulkeutuminen, ojitus ja turpeenotto

Uhkatekijät tulevaisuudessa: Muutokset Suomen ulkopuolella, avoimien alueiden sulkeutuminen, ojitus ja turpeenotto, pyynti

Vielä 1990-luvun alussa näyttävä suokukko oli erittäin tuttu näky eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata.

Jatka lukemista vain _eurolla_

Tutustu kuukauden ajan, voit peruuttaa milloin vain.