Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

THL: Bion­tech-Pfi­ze­rin ko­ro­na­ro­ko­te suojaa hyvin myös vi­rus­muun­nok­sil­ta

Kaksi Pfizerin ja Biontechin koronarokoteannosta saaneilla on todettu erittäin hyvä vasta-ainetaso koronavirusta vastaan. Asia selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhdessä Turun ja Helsingin yliopistojen kanssa tehdystä tutkimuksesta, THL kertoo tiedotteessaan.

Tutkimukseen osallistuivat myös Turun yliopistollinen keskussairaala ja Helsingin yliopistollinen sairaala.

Koronavirusrokotteiden tehoa tutkittiin 180 terveydenhuollon työntekijältä, joista kukin oli saanut kaksi annosta Pfizerin ja Biontechin koronarokotetta. Täyden rokotesarjan saaneilla todettiin hyvä vasta-ainetaso koronavirusta ja sen alfamuunnosta, eli entistä Britannian muunnosta vastaan, kerrotaan tiedotteessa.

Koronaviruksen beetamuunnosta, eli entistä Etelä-Afrikan muunnosta vastaan suoja oli joissain määrin heikentynyt, mutta edelleen suhteellisen hyvä. Tutkimuksessa ilmeni, että rokotteet antoivat paremman suojan kuin lieväoireisena sairastettu korona.

Tutkimusta jatketaan ja se keskittyy tiedotteen mukaan seuraavaksi rokotteiden antaman suojan pitkäaikaisseurantaan sekä rokotteiden tehoon muita virusmuunnoksia, esimerkiksi deltamuunnosta vastaan. Tutkimuksessa selvitetään jatkossa myös muiden käytössä olevien koronavrokotteiden tehoa.

Lue lisää: THL eh­dot­taa ko­ro­na­ro­ko­tus­ten laa­jen­ta­mis­ta kaik­kiin 12–15–­vuo­tiai­siin – y­li­lää­kä­ri: ro­ko­tuk­set no­peut­tai­si­vat nuoria kos­ke­vis­ta ra­joi­tuk­sis­ta luo­pu­mis­ta

Oulun ko­ro­na­ro­kot­teet riit­tä­vät en­si­ro­ko­tuk­siin hei­nä­kuul­le asti – ro­ko­tus­ai­kaa voi joutua odot­ta­maan