Oulun yliopisto: Opis­ke­li­jat ovat jou­tu­neet asiat­to­man pai­nos­tuk­sen koh­teek­si kam­pus­kes­kus­te­lus­sa

Nuoret: Fawad Nazari on ko­ke­mu­sa­sian­tun­ti­ja, joka auttaa haa­voit­tu­vas­sa ase­mas­sa olevia nuoria

Kadonneet: Oulun po­lii­sin mukaan etsitty vanhus löytyy joskus jopa 100 ki­lo­met­rin päästä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Ter­veys­pal­ve­lu­jen asia­kas­tieto­ja päätyi epä­huo­mios­sa pa­pe­rin­ke­räyk­seen Uta­jär­vel­lä – erehdys johtui tie­to­tur­va­jät­teen tu­hoa­mi­seen tar­koi­te­tun astian täyt­ty­mi­ses­tä

Kaikki asiakirjat ovat hävitettäväksi tarkoitettuja vanhentuneita asiakirjoja.

Tuhottaviksi tarkoitettuja asiakirjoja päätyi paperinkeräykseen. Arkistokuva ei liity tapaukseen.
Tuhottaviksi tarkoitettuja asiakirjoja päätyi paperinkeräykseen. Arkistokuva ei liity tapaukseen.
Kuva: Jari Laurikko

Utajärvellä terveyspalvelujen tietoturvallisesti tuhottaviksi tarkoitettuja asiakirjoja on joutunut paperinkeräykseen. Asiasta kertovat Utajärven kunta, Oulunkaaren työterveys oy ja Oulunkaaren kuntayhtymä yhteisessä tiedotteessa.

Paperinkeräykseen päätynyt materiaali voi sisältää Utajärven työterveyshuollon asiakkaiden terveystietoja, sisäisiä palaverimuistioita ja toimintasuunnitelmia sekä asiakasyritysten henkilökuntalistoja henkilötunnuksineen.

Tiedotteen mukaan joukossa voi myös olla Utajärven terveysaseman vastaanoton lääkäripalvelujen asiakkaiden terveystietoja.

Varsinaisia terveystietoja sisältävän materiaalin määrä on arvioitu vähäiseksi. Tietoturvaloukkaus voi kuitenkin koskea jopa satoja henkilöitä, koska mukana voi olla yritysten työntekijälistoja.

Kaikki asiakirjat ovat hävitettäväksi tarkoitettuja vanhentuneita asiakirjoja.

– Tässä on kyse äärimmäisen valitettavasta tapahtumaketjusta ja inhimillisestä virheestä tiedonkulussa. Olemme Utajärven kunnassa, Oulunkaarella ja työterveysyhtiössä vilpittömästi ja syvästi pahoillamme tästä erehdyksestä, joka voi nyt pahimmillaan aiheuttaa asiakkaille paljon sekä käytännön harmia että turvattomuuden tunnetta, tiedotteessa kerrotaan.

Dokumentit päätyivät epähuomiossa paperinkeräykseen, koska terveysaseman tietoturvajätteen tuhoamiseen tarkoitettu astia täyttyi Utajärven terveysaseman muuton yhteydessä.

– Sekä kuljetusfirmoissa että käsittelylaitoksissa käsitellään tonneittain papereita. Heidänkin henkilökuntansa on koulutettua, mutta se ei sulje pois sitä tosiasiaa, että tietoturvaloukkaus on tapahtunut.

Utajärven kunta, Oulunkaaren työterveys oy ja Oulunkaaren kuntayhtymä ovat tehneet ilmoituksen valtakunnalliselle tietosuojavaltuutetulle välittömästi tietosuojan loukkaantumisen varmistuttua.