HENKIRIKOKSET: Man­ner­hei­min­puis­ton taposta syyte

Asuminen: Vuokrat nou­si­vat Oulussa pää­kau­pun­ki­seu­tua no­peam­min

Tilaajille

Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Oulun yliopistossa on ensimmäisenä korkeakouluna Suomessa perustettu opintosuunta sisäilma- ja rakennusterveyden alueelle.

Ulla Haverinen-Shaughnessy toimii Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan Hyvä sisäilma ja rakennusterveys -alueen professorina. Hän aloitti tehtävässä huhtikuussa 2020.

Professuuri on Suomessa ensimmäinen laatuaan ja ilmeisesti maailmanlaajuisestikin poikkeuksellinen.