Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Kolumni: Kas­vaa­ko Teams-opis­ke­li­jois­ta it­se­op­pi­nei­ta hui­ja­rei­ta?

Luitko jo tämän: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Ter­ra­fa­me alkaa tuottaa uraa­nia, tuo­tan­to nousee 200 tonniin vuo­des­sa

Tuotanto riittäisi Olkiluodon kolmosreaktorin puolen vuoden tarpeisiin.

Kaivosyhtiö Terrafame aikoo alkaa tuottaa uraania kesään 2024 mennessä. Yhtiö kertoo tehneensä luonnonuraanin talteenottoon liittyvän teknis-taloudellisen selvitystyön ja aloittaa sen perusteella valmistelut työn aloittamiseksi.

Valmistelutyöt vaativat yhteensä noin 20 miljoonan euron investointeja. Talteenoton on määrä toimia täydellä kapasiteetilla vuoteen 2026 mennessä. Kun laitos toimii täydellä kapasiteetilla, on uraanin tuotanto noin 200 tonnia vuodessa.

Sotkamon kaivoksen malmista valmistetaan nikkelisulfaattia noin miljoonaan sähköautoon vuodessa. Malmissa on myös pieniä pitoisuuksia luonnonuraania, jota voidaan hyödyntää sivutuotteena.

Talteen otettu uraani toimitetaan Suomesta ulkomaille jatkojalostusta varten, minkä jälkeen se tulee käyttöön ydinenergian tuotannossa.

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen kertoo STT:lle, että tuotanto vastaa ydinpolttoaineeksi jalostettuna noin Olkiluodon kolmosreaktorin puolen vuoden tarvetta.

– Ihan merkittävästä määrästä on kyse, mutta ei ihan päästä Suomessa omavaraisuuteen, Lukkaroinen sanoi.

Euroopan unionin jäsenmaissa ei ole muita uraanin tuottajia, joten Terrafamesta tulee unionin alueella ensimmäinen. Uraanin talteenoton arvioidaan kasvattavan Terrafamen liikevaihtoa noin 25 miljoonaa euroa ja työllistävän noin 40 henkilöä.

Tuotanto jatkuu vähintään 30 vuotta

– Terrafamesta tulee talteenoton käynnistämisen myötä suomalainen uraanin tuottaja, ja olemme näin rakentamassa myös eurooppalaista energiaomavaraisuutta. Terrafamen luonnonuraanin hyödyntäminen energiantuotannossa tukee ilmastotavoitteiden saavuttamista, sillä ydinvoimasta ei tuotantoprosessissa aiheudu hiilidioksidipäästöjä, Lukkaroinen totesi tiedotteessa.

Uraanituotantoa on tarkoitus jatkaa muiden metallien tuotannon yhteydessä koko toiminta-ajan, joka on vähintään seuraavat 30 vuotta.

Terrafamella on ympäristölupa ja lainvoimainen kemikaalilupa uraanin talteenottoon. Valtioneuvosto myönsi yhtiölle ydinenergialain mukaisen uraanin talteenottoluvan vuonna 2020. Päätöksestä tuli lainvoimainen korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) kesäkuussa 2021 antamalla päätöksellä.

Ennen talteenoton aloittamista Säteilyturvakeskus (STUK) varmistaa, että Terrafamella on valmiudet ydinenergialain mukaisen toiminnan käynnistämiselle.

Juttua korjattu kello 13.00: Poistettu sana lainvoimainen toiseksi viimeisestä kappaleesta. Korjattu kello 15.43: Kemikaalilupa on lainvoimainen, ympäristölupa ei ole, sillä muutoksenhakuprosessi on vielä kesken.

Lue vanhempia juttuja aiheesta:

KHO torp­pa­si Ter­ra­fa­men luvan tuoda muualla lou­hit­tua uraa­ni­pi­tois­ta ainesta Sot­ka­moon kä­si­tel­tä­väk­si – ­kun­taa olisi pitänyt kuulla

Ter­ra­fa­me sai luvan uraanin tal­tee­not­toon, lupaa pe­rus­tel­laan yh­teis­kun­nan ko­ko­nais­edul­la