Vaalitentti: Kalevan vaa­li­ten­tin kuu­sik­ko pääsee tänään pu­reu­tu­maan poh­joi­seen – "Ei niitä asioita nosta kukaan muu esille, jos me emme tee sitä"

Pääkirjoitus: Puo­luei­den näy­tet­tä­vä kort­tin­sa – leik­kaus­koh­teet ker­rot­ta­va tar­kem­min

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Teh­tä­väm­me on ra­ken­taa vah­vuuk­sien Suomi

Toinen päivä huhtikuuta on kansanvallan juhlapäivä. Jokainen äänestäjä päättää osaltaan Suomen suunnasta neljäksi vuodeksi eteenpäin. Ehdokkailla on nyt aika kertoa, millaisten asioiden puolesta he tekevät työtä, ja miten ongelmat ratkaistaan.

Meillä on paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia. Tältä pohjalta nousevat viisi vaaliteemaani. Vakaus, kohtuullisuus, yritteliäisyys, sydämen sivistys ja välittäminen.

Tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät