Luitko jo tämän: Suo­ma­lais­sa­tel­liit­ti pal­jas­ti kym­me­niä ve­nä­läis­ten asemia Uk­rai­nan sodassa

Pääkirjoitus : Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja­haun saldo on nolo

Tilaajille

Syö­te­ky­lään vi­sioi­daan kult­tuu­ri­kes­kus­ta: "Ar­vioi­sin, että se työl­lis­täi­si hel­pos­ti 2–3 ih­mis­tä", tulevan yh­dis­tyk­sen pe­rus­ta­ja­jä­sen Tarja Tihinen suun­nit­te­lee

Torstaina seitsemän hengen ydinporukka perustaa Pudasjärvellä yhdistyksen, joka visioi Syötekylään kulttuurikeskusta. Suunnitelmissa on luoda virtuaalimaailma ja ohjatut opaskierrokset.

Kyläkauppiaat Tarja ja Kalle Tihinen ovat mukana perustamassa kulttuuriyhdistystä Pudasjärvelle. Kuva tammikuulta 2019.
Kyläkauppiaat Tarja ja Kalle Tihinen ovat mukana perustamassa kulttuuriyhdistystä Pudasjärvelle. Kuva tammikuulta 2019.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Pudasjärvelle, Syötekylän kaupan yhteyteen suunnitellaan kulttuurikeskusta.

Syötekylän kaupan omistajat Tarja ja Kalle Tihinen kertovat, että suunnitelmia ajavan kulttuuriyhdistyksen perustamiskokous pidetään torstaina. Perustettavan kulttuuriyhdistyksen visiona on, että kaupan tontille rakennetaan kulttuuripäämaja, jossa on näyttelytila ja virtuaalimaailma.