Kolumni: Ve­sa-Mat­ti Loirin sket­si­hah­mo oli kei­hään­heit­tä­jä­nä ai­kaan­sa edellä jo 1980-lu­vul­la

Reportaasi: Oulu on me­ri­kau­pun­ki, mutta onko se myös me­rel­li­nen? Läh­dim­me vesille ot­ta­maan asiasta selvää

Kulttuuriyhdistykset
Paikallinen yhdistys haluaisi vuokrata Iin työväentalon kulttuurikeskukseksi, mutta kukaan ei tunnu ottavan vastuuta kylmilleen jääneestä rakennuksesta – "Nythän tämä mätänee pystyyn"

Pai­kal­li­nen yh­dis­tys ha­luai­si vuok­ra­ta Iin työ­väen­ta­lon kult­tuu­ri­kes­kuk­sek­si, mutta kukaan ei tunnu ottavan vas­tuu­ta kyl­mil­leen jää­nees­tä ra­ken­nuk­ses­ta – "Nythän tämä mätänee pys­tyyn"

04.08.2022 18:00 3
Tilaajille
Syötekylään visioidaan kulttuurikeskusta: "Arvioisin, että se työllistäisi helposti 2–3 ihmistä", tulevan yhdistyksen perustajajäsen Tarja Tihinen suunnittelee

Syö­te­ky­lään vi­sioi­daan kult­tuu­ri­kes­kus­ta: "Ar­vioi­sin, että se työl­lis­täi­si hel­pos­ti 2–3 ih­mis­tä", tulevan yh­dis­tyk­sen pe­rus­ta­ja­jä­sen Tarja Tihinen suun­nit­te­lee

10.11.2020 13:02
Tilaajille